بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

ساخت یک پرورشگاه در ولایت بلخ

شرکت ساختمانی ترکی “تیکا” اعلام کرده است که در شهر مزار شریف یک پرورشگاه برای یتیمان اعمار می‌کند.

نور محمد واصل، معین وزرات کار و امور اجتماعی گفته است که ترکیه و افغانستان روابط تاریخی طولانی دارند که این روابط بیش از یک قرن پیشینه دارد.

پرورشگاه یاد شده دارای ۱۹۰  بستر بوده و در آن کودکانی که به دلیل جنگ‌های داخلی و حملات طالبان یتیم می‌شوند، نگهداری خواهند شد.

به گفته معین وزرات کار و امور اجتماعی، کشور ترکیه شمار زیادی از پرورشگاه‌ها را در کشور حمایت مالی می ‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.