ساخت نخستین فارم گژدم پروری در هلمند

by Wadsam | November 4, 2019 8:23 PM

به تعقیب ساخت نخستین فارم پرورش گژدم در ولایت هرات این دومین فارم گژدم‌پروری در سطح کشور می‌باشد.

یک فارم مجهز پرورش گژدم در ولسوالی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت. در این فارم ۱۶ هزار گژدم پرورش و نگهداری می‌شوند.

هر یک از‌ این گژدم های توانایی تولید ۶ قطره زهر در ظرف سه ماه را دارا اند که قیمت فی کیلو زهر گژدم در بازار های جهانی ۱۰ میلیون دالر می‌باشد. خوراک گژدم های موجود در این فارم را کرم ها تشکیل می‌دهند.

ریاست زراعت هلمند میگوید که برای حل مشکلات و رفع نیازمندی های کارکنان، در بخش فنی برای مسوولان این فارم راهنمایی های لازم‌ داده شده است.

زلمی الکو، ریس زراعت، آبیاری و مالداری هلمند می‌گوید، به این فارم که از  سوی بخش خصوصی ساخته شده، از جانب ریاست زراعت این‌ ولایت در زمینه های مختلف همکاری همه جانبه می‌شود.

مسوولان این فارم میگویند که هدف ساخت این فارم، جلوگیری از قاچاق گژدم های کشور به خارج‌ بوده و از حکومت خواهان همکاری در بخش فروش زهر گژدم در بازار های جهانی میباشند.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%85-%da%af%da%98%d8%af%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af/