English | دری

Breaking News

ساخت بانک اطلاعات سکتور انرژی در کشور

ساخت بانک اطلاعات سکتور انرژی در کشور

وزارت انرژی و آب سیستم بانک اطلاعات سکتور انرژی کشور را به هدف واحد ساختن اطلاعات سکتور انرژی کشور و ایجاد هماهنگی بیشتر میان تمام نهاد و سازمان های فعال در بخش انرژی می سازد.

این تصمیم در نشست مباحثوی میان وزارت انرژی وآب و تمام نهاد های دولتی و خصوصی فعال روی سکتور انرژی کشور که در وزارت انرژی و آب برگزار شد، گرفته شده است.

انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی وزارت انرژی و آب هدایت داد تا برای واحد سازی دیدگاه های تمام ادارات، از جانب هر اداره یک نفر متخصص از بخش مربوطه به وزارت انرژی و آب معرفی شود تا نشست های هفته وار دایر و ادامه یابد.

در این نشست آنان بعد از بحت و تبادل دیدگاه روی موارد زیر به توافق اولیه دست یافتند.

 • ایجاد بخش معلومات پروژه های انرژی در بانک اطلاعات سکتور انرژی کشور
 • ایجاد بخش معلومات سکتور انرژی اختصاص سکتور انرژی وزارت انرژی و آب
 • ایجاد بخش تدارکاتی و اعلان پروژه ها
 • ایجاد بخش کتابخانه آنلاین اختصاص موضوعات انرژی کشور
 • ایجاد بخش ارتباطات با مخاطبان
 • ایجاد بخش سکتور خصوصی اختصاص شرکت های خصوصی فعال در بخش انرژی کشور

همچنان انجنیر محمد گل خُلمی نیز سخنرانی نموده و نشست را با ارایه پلان عملیاتی روی موارد زیر به پایان رساند.

 • معرفی نماینده های تمام ادارات فعال سکتور انرژی به وزارت انرژی و آب
 • برگزاری نشست هفته وار نماینده های ادارات الی ماه جنوری
 • شریک ساختن موضوع به دیگر همکاران ( آگاهی دهی)
 • تکثیر مکتوب رسمی به تمام ادارات مرتبط
 • امضای تقاهم نامه و گنجاندن موضوعات مرتبط
 • ایجاد رهنمود روی چگونگی داخل کردن دیتا به بانک اطلاعات انرژی
 • ایجاد پلان عملیاتی و شریک ساختن آن
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*