English | دری

Breaking News

ساختمان سرک باید مصؤن و اقتصادی باشد

ساختمان سرک باید مصؤن و اقتصادی باشد

سیمیناری علمی تحت عنوان دیزاین و ارزیابی فرش سرک به شکل نوین از طرف پروفیسور داکتر شاد څرگند استاد دانشگاه اوهایو امریکا در تالار کنفرانس های وزارت فواید عامه دایر گردید.

در این سیمینار روئساي مرکزی و انجینران وزارت، استادان انجینری دانشگاه کابل و انجینران بورد کابل جدید اشتراک نموده بودند.

در این سیمینار دیپلوم انجنیر نور گل “منگل” معین تخنیکی وزارت فواید عامه ضمن تشکرو قدردانی به نمایندگي از هیئت رهبري وزارت در ارتباط با تهیه و ترتیب این سمینار گفت ساختمان سرک باید مصؤن و اقتصادی باشد ما باید در قسمت سروی، دیزاین و قیمت ساخت و سازسرکها توجه جدی نمائیم.

درعین حال مقامات وزارت فواید عامه داکتر شاد څرگند خواهان تداوم همکارِی هایش با این وزارت گردیدند.

این در حالیست که ریس جمهور محمد اشرف غنی نیز به ساخت سرکهای مصؤن و از لحاظ اقتصادی به صرفه تاکید نموده اند و تصریح کردند ما باید تمام سرکهای افغانستان را با قیمت کمتر و کیفیت بهتر بسازیم.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*