English | دری

Breaking News

زیان میلیون ها افغانی به بخش خصوصی در حملۀ انتحاری در کابل

زیان میلیون ها افغانی به بخش خصوصی در حملۀ انتحاری در کابل

اتاق تجارت و صنایع می گوید که حملۀ انتحاری روز گذشته در برابر شفاخانۀ جمهوریت، گذشته از تلفات جانی، میلیون‎ها افغانی به بخش خصوصی نیز زیان زده است.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: “در این حمله اخیر، واقعأ به بسیاری از بازرگانان و فروشنده گان ما در این محل زیان های هنگفتی رسیده است و این وضیعت بر سرمایه گذاری ها در کشور اثرات ناگواری دارد.”

به گفته مسوولان اتاق تجارت و صنایع، در نتیجۀ این حمله در حدود دوصد دکان در این محل، زیانمند شده اند و نیز کاروبار در این بخش مهم بازرگانی پایتخت مختل ساخته است.

در این حال، شماری از دکانداران که در این منطقه زیانمند شده اند، می گویند که هست و بود شان را در این حمله از دست داده اند و هیچ امیدی به حمایت حکومت ندارند.

لطف الله یکی از این دکانداران گفت: “همه چیز در اینجا از میان رفته است؛ نمی دانم چی کسی به داد ما خواهند رسید، شما ببینید همه چیز در اینجا ازهم پاشیده است.”

حمله های انتحاری و انفجاری در ساحات بازرگانی، همواره خساراتی را به بخش خصوصی وارد ساخته اند؛ بازارچاپ و بازار انتیک فروشی نمونۀ این موارد اند که در حملۀ روز گذشته به شدت خساره مند شده اند.

گفتنی است که پیش از این نیز در حمله های مشابه در پایتخت و شماری از شهرهای دیگر کشور، سرمایه گذاران به میلیون ها دالر زیان دیده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*