English | دری

Breaking News

رییس اجراییه کشور: حفظ و مراقب از آبده‌های تاریخی شامل برنامه میثاق شهروندی گردد

رییس اجراییه کشور: حفظ و مراقب از آبده‌های تاریخی شامل برنامه میثاق شهروندی گردد

دکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در نشستی که روز شنبه (30 دلو) در کاخ سپیدار برگزار شده بود،  مسألة حفظ و مراقب از آبده‌های تاریخی را به بحث و بررسی گرفت.

محمد رسول باوری، معین و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با ارایة گزارشی گفت: بر اساس ارزیابی این وزارت، در سراسر کشور بیشتر از 5000 آبده تاریخی وجود دارد که از آن میان 1459 آبدة تاریخی ثبت شده است؛ اما بیشتر آن‌ها در معرض خطر قرار دارد.

معین و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ  افزود، نبود بودجة مشخص، مشکل تدارکات، تداخل کاری با سایر نهادها از مشکلات جدی قانون فعلی حفظ و مراقبت از میرات‌های فرهنگی است، زیرا مدت 30 سال است که از این قانون بدون تعدیل استفاده صورت می‌گیرد.

دکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد که پیش‌نویس تعدیل قانون فعلی حفظ و مراقبت از میراث‌های فرهنگی را بر اساس نیازمندی و اولویت‌های این وزارت تهیه کند تا در جلسة شورای وزیران به بحث گرفته شود.

رییس اجراییه به دارالانشای شورای وزیران نیز وظیفه سپرد که یک جلسة جداگانه را با وزارت‌های انکشاف و دهات و اطلاعات و فرهنگ برگزار کند تا موضوع حفظ و مراقبت از آبده‌های تاریخی نیز شامل برنامة میثاق شهروندی شود.

وی گفت: وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و شهرسازی مسوولیت دارند تا به‌زودی روی یک طرح مشترک برای تفکیک کار در زمینة ترمیم و بازسازی آبده‌های تاریخی به تفاهم برسند.

در این نشست موضوع بازسازی و حفظ و مراقبت از آبده‌های تاریخی با حضور معینان وزارت‌های مالیه، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی و مسکن، معین خدمات شهری شهرداری کابل، معین ارگان‌های محل، و رییس اداره آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ به بحث و بررسی گرفته شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*