English | دری

Breaking News

روسیه با پروگرام غذائی جهان 31 لاری کمک نمود تا برای افغانهای نیازمند مواد غذائی انتقال نماید

روسیه با پروگرام غذائی جهان 31 لاری کمک نمود تا برای افغانهای  نیازمند مواد غذائی انتقال نماید

پروگرام غذائی جهان در افغانستان امروز کمک 31 لاری باربری را از حکومت فدرالی روسیه بدست آورد، تا جاگزین موتر های کهنه گردیده وظرفیت پروگرام غذائی جهان را درعرصۀ انتقال مواد غذائی برای مردم نیازمند درمناطق دوردست تقویت نماید.

این موتر های باربری کاماز که هر کدام آن ظرفیت انتقال 12 متریک تن مواد را دارا است، پروگرام غذائی جهان را کمک خواهد کرد تا مواد غذائی را به سطح کشور انتقال نماید. یک تانکر تیل نیز با این موتر ها همراه میباشد که ارزش مجموعی آن 2،5 میلیون دالر است.

آقای کلود جیبیدار، رئیس پروگرام غذائی جهان درافغانستان گفت: ” بدون شک این موترها ظرفیت ترانسپورت ما را تقویت خواهد نمود و مارا قادر خواهند ساخت تا دیگر هم بهتر، به شکل مؤثر وبه موقع برای نیازمند ترین مردم که در دورترین مناطق افغانستان زندگی میکنند مواد غذائی انتقال نمائیم”.

با این کمک روسیه تعداد موتر های باربری پروگرام غذائی جهان به 107 عراده میرسد. با وجود اینکه تعدادی از لاری های باربری پروگرام غذائی جهان بیش از 20 سال میشود که در افغانستان فعالیت دارد وبه هزار ها کیلومتر سرک های کند وکپر افغانستان را طی نموده است، موتر های جدید جا گزین تعدادی از این لاری های کهنه خواهد شد. موتر های کاماز از شهرت خوب در محکم بودن برخوردار است وبرای کشور های سرد دیزاین شده است، که برای اراضی افغانستان بهترین گزینه شمرده میشود. تعدادی کثیر ازین موتر ها جهت انتقال مواد غذائی برای مردم که در مناطق کوهی ودوردست ولایات بدخشان، بامیان ودایکندی زنگی میکنند استفاده خواهد شد. الکساندر منتیتسکی سفیر روسیه در افغانستان گفت: ” این کمک یک باردیگر بیانگر حقیقت است که روسیه بر ادامۀ کمک های بشری ایشان به مردم افغانستان متعهد است”. آقای سفیر اضافه نمود ” کمک های بشری در راس پالیسی روسیه برای افغانستان قرار دارد”.

این موتر ها بخشی از کمک 218 موترکاماز میباشد که ازطرف روسیه بمنظور وسعت بخشیدن به ترانسپورت جهانی پروگرام غذائی جهان کمک شده است.

این کمک به تعقیب کمک 41 موتر کاماز روسیه صورت میگرد که در سال 2012 برای تقویت فعالیت های پروگرام غذائی جهان در افغانستان کمک نموده بود. پروگرام غذائی جهان 26 موترکاماز دیگر را نیز از روسیه درآینده بدست خواهد آورد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*