رهبری و منسوبین وزارت معارف یک روزه معاش شان را به آسیب دیده گان ولایت بدخشان کمک می نمایند

by Shahwali Sadiq | May 8, 2014 8:22 AM

10271522_568606936592004_320153714675254317_n[1]رهبری و منسوبین وزارت معارف افغانستان به منظور غمشریکی با برادران و خواهران ما که در اثر این سانحه بزرگ طبیعی متحمل تلفات جانی و خسارات مالی گردیده اند حاضر شدند تا یک روزه معاش خود را به هموطنان آسیب دیده در این ولایت کمک نمایند.
پیش از این محترم فاروق وردگ وزیر معارف کشور یکماه معاش خود را به این هموطنان عزیز کمک نموده بودند.
هکذا بر حسب هدایت محترم وزیر معارف افغانستان قرار شد تا در منطقه آب باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان هرچه زودتر یک باب لیسه عالی تعلیمات عمومی، یک باب دارالعلوم اسلامی و یک باب دارالحفاظ نیز بصورت پخته، اساسی و عصری مجهز با تمام ضروریات آن اعمار گردد.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/10271522_568606936592004_320153714675254317_n.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7/