رشد صنعت گردشگری در کشور

by Wadsam | September 30, 2017 5:33 AM

رئیس تحقیق، انکشاف و بازاریابی گرځندوی می گوید که علی رغم چالش های امنیتی  صنعت گردشگری در افغانستان در حال رشد می باشد.

رامین عتیق زاده رئیس اانکشاف، تحقیق و بازاریابی گرځندوی در آستانه روز جهانی گردشگری گفت که وضعیت گردشگری در افغانستان با وجود نا امنی ها در حال رشد است.

رئیس اانکشاف، تحقیق و بازاریابی گرځندوی افزود که نزدیک به هزار شرکت سیاحتی در کشور فعالیت می کند و از سال 2016 تا کنون شاید سرازیر شدن سیاحین داخلی و خارجی در شهر های مختلف افغانستان می باشیم.

وی گفت : “خوشبختانه افغانستان یک کشور زیبا و دارای مناظر زیبای طبیعی است و از نگاه ایکو توریزم و جاذبه های سیاحتی و همچنان آبده های تاریخی و ساحات دیدنی حایز اهمیت  می باشد.”

رئیس اانکشاف، تحقیق و بازاریابی گرځندوی اظهار نمود که در حال حاضر ریاست گرځندوی با ظرفیت محدود بخش بازاریابی را فعال کرده و چاپ کتلات، بروشور ، فلم های مستند جلوه های سیاحتی افغانستان را به معرفی گرفته است.

وی گفت:  در سال آینده شاهد خواهند بود درصورتیکه تقاضا شده اگر به ما داده شود ما میتوانیم برنامه های خوب بازاریابی برای جلب و جذب سیاحین داشته باشیم وزارت  اطلاعات و فرهنگ به این  مصمم است تا برنامه های را که روی داست دارد تطبیق کند .

وی در باره ازدیاد سیاحین در نقاط مختلف کشور گفت، در گذشته کابل، بدخشان، هرات، بامیان بلخ قندهار و همچنان ننگرهار از جمله ولایت های بودند که بیشترین سیاحین داخلی و خارجی را پذیرایی میکردند خصوصا در روز های عنعنه یی  مثلا ولایت بلخ در روز برگزاری از جشن نوروز یا میله گل سرخ به هزاران ها مهمان  در آن اشتراک می کردند که هم سیاحین داخلی و هم خارجی  را شامل می شدند .

عتیق زاده در باره تاسیس انستیتوت توریزم نیز صحبت کرده گفت، نصاب تدریسی انیسیتوت توریزم تقسیم اوقات آن  آماده شده  کمیته که در این خصوص تشکیل  شده متشکل از استادان پوهنتون است همچنان از بخش های مختلف متخصیصین توریزم و گرځندوی جهت تدریس دعوت شده اند عملا  کار را شروع کرده اند.

به اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، سال گذشته در حدود دو صد و بیست و یک هزار سیاح خارجی از ساحات تاریخی و باستانی افغانستان دیدن کرده اند و بیشتر از بیست و پنج میلیون افغانی از این بابت به عاید دولت شده است.

قابل ذکر است، افغانستان به علت برخورداری از جاذبه‎ های  با ارزش گردشگری به ویژه جاذبه ‌های طبیعی آن،  در بخش های مختلف چون ریخت رنگا رنگ اقلیمی، ارزشهای تاریخی، طبعیت زیبا، غنای فرهنگی و باستانی از سالهای متمادی توجه سیاحان بین الملی را به خود جلب کرده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/