English | دری

Breaking News

راه اندازی همایش مبارزه علیه فساد در افغانستان

راه اندازی همایش مبارزه علیه فساد در افغانستان

سازمان غیر دولتی شفافیت بین المللی یک همایش مبارزه علیه فساد در افغانستان را به با اشتراک 60 نماینده از طرف نهاد های دولتی، سازمانهای انکشافی بین المللی و جامعه مدنی، به هدف بازسازی نهاد های مبارزه علیه فساد راه اندازی نمود.

یما یاری، رئیس تدارکات ملی کفت: ” تا هنوز هیج رویکرد همکاهنگ در میان نهادهای مختلف مبازره علیه فساد و جود نداشته و این مسئله تاثیر فعالیت ها و همکاری آنها را تحت شعاع قرار داده است. همایش سازمان شفافیت بین المللی به همین ملحوظ برگزار گردید.”

 تاصر تیموری مدیر دادخواهی موسسه دیدبان شفافیت افغانستان گفت که هیچ یکی از نهادهای مبارزه علیه فساد از نظر سیاسی کاملا مستقل نیست. کارشناسان معتقد است که نهاد های مبارزه علیه فساد که تعداد آن به 11 می رسد یا کاملا مستقل نیستد ویا خود از فساد رنج می برند.

ایوبی، عضو کمیته مبارزه علیه فساد پارلمان افغانستان گفت: “به عنوان عضو پارلمان می توانم بگویم که این گزارش مارا در برطرف کردن ناکامی ها در این راستا یاری می رساند”.

مبارزه علیه فساد برای حکومت وحدت ملی از منظر داخلی و بین المللی از اهمیت زیاد برخوردار است. بعد از سخنرانی کارشناسان در باره وضعیت فعلی نهاد های مبارزه علیه فساد  و سیستم موجود، اشتراک کنندگان در بارۀ چالش ها، نگرانی ها و اقدام های ممکن بخاطر مبارزه علیه فساد در افغانستان اظهار نظر نمودند.

شفافیت بین المللی اولویت ها را بخاطر محو فساد در افغانستان در رهنمود های خویش اضافه می کند. ایجاد استراتژی منظم دولتی بخاطر مبارزه علیه فساد به شمول ایجاد نهاد موثر بخاطر مبارزه علیه فساد، اعلام دارایی ها، مکانیسم شفاف برای نظارت، استخدام براساس شایستگی، بازبینی قوانین مربوط به معادن، انتشار نام های کسانیکه از فعالیت مربوط به معدن مستفید می شوند، از جملۀ این اولویت ها است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*