English | دری

Breaking News

راه اندازی نشست سه روزه مرور فعالیت های شفاخانه های ملی و تخصصی

راه اندازی نشست سه روزه مرور فعالیت های شفاخانه های ملی و تخصصی

وزارت صحت عامه نشست سه روزه را به منظور مرور اجراات کاری شفاخانه ها و گزاش دهی ربعوار شفاخانهای های ملی و تخصصی کابل جهت بهبود فعالیت های مدیریتی و عرضه خدمات  شفاخانه ای باکیفیت  در تالار شفاخانه عاجل ابن سینا دایر نمود.

دوکتور فدامحمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت که برخورد مناسب با مریضان و پایوازان،ایجاد سیستم رجعت دهی درشفاخانه ها، ایجاد تیم کاری متعهد درسطح رهبری شفاخانه ها یک امر ضروی برای بهبود خدمات شفاخانه ای میباشد که باید روی آن تمرکز صورت گیرد.

معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه برگزاری این نشست را برای بلند بردن کیفیت عرضه خدمات شفاخانه ای خیلی ارزنده خوانده و بر بهبود هماهنگی فعالیت های شفاخانه ها درمیان کارمندان آنان و وزارت صحت عامه تاکید نمود.

قرار است در این نشست دستاورها، چالش ها و فعالیت های شفاخانه های مرکز بررسی گردد و نیز برای مسوولین  شفاخانه ها شیوه های مدیریت درست، نحوه گزارش دهی و چگونگی بلند بردن کیفیت خدمات شفاخانه ای آموزش داده شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*