English | دری

Breaking News

راه اندازی برنامۀ جدید 60 میلیون دالری برای نجات زندگی مادران و اطفال توسط USAID

راه اندازی برنامۀ جدید 60 میلیون دالری برای نجات زندگی مادران و اطفال توسط USAID

محترم فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان به مناسبت راه اندازی برنامۀ جدید پنج سالۀ ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان برای کاهش میزان بالای مرگ و میرمادران، نوزادان و کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان، در کنار آقای ویلیم همینک رئیس آن اداره حضور یافت.

مقامات وزارت صحت عامه، نمایندگان نهادهای ملل متحد و سازمان‌های تطبیق کننده برنامه‌ها/ راه‌کارهای حفظ صحت در این برنامه حضور داشند. اداره USAID مبلغ 60 میلیون دالر امریکایی را در پروژه “حمایت”: پروژه کمک به به رشد مادران و جوانان، سرمایه گذاری نموده است. این برنامه با وزارت صحت عامه، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در زمینه ترویج روش‌ها/اقدامات صحی کم هزینه و نجات بخش که مؤثریت آن‌ها ثابت گردیده، برای جمعیت‌های آسیب پذیر در مناطق روستایی و دوردست در 21 ولایت افغانستان، کار خواهد کرد.

اقای همینک گفت “حصول اطمینان از اینکه این اقدامات (مداخلات هدفمند صحی) باکیفیت در دسترس قرار دارد و تشویق مادران افغان و کودکان به استفاده از آن‌ها موجب کاهش مرگ‌های که میدانیم قابل پیشگیری است، خواهد شد.” وی افزود “تعداد بیشتر زنان از مرگ ناشی از حاملگی و زایمان و تعداد بیشتر نوزادان از مرگ پس از ولادت نجات خواهند یافت، رشد خواهند کرد، به مکتب خواهند رفت و به رهبران اجتماعات خویش و ملت افغانستان تبدیل خواهند شد.”

سرمایه گذاری اداره USAID در افغانستان در ادامه مشارکت وهمکاری موفقانۀ امریکا و افغانستان صورت میگیرد. این اداره وزارت صحت عامه را در عرضۀ بستۀ اساسی خدمات صحی و بستۀ ضروری خدمات شفاخانه‌ای به مردم افغانستان، حمایت نموده است. سرمایه گذاری جدید این اداره از اهداف وزارت صحت عامه که در کنفرانس “دعوت به عمل: تجدید تعهد برای نجات مادران و کودکان” درماه می 2015 ذکر گردیده، حمایت می‌کند.

داکتر فیروز، وزیر صحت عامه، بار دیگر تعهد افغانستان را برای کاهش میزان مرگ و میر مادران به 255 تن در هر 100000 ولادت زنده، مرگ و میر نوزادان به 26 تن در هر 1000 ولادت زنده، و مرگ و میر کودکان به 65 تن در هر 1000 ولادت زنده الی سال 2020، اعلان نمود.

وزیر صحت عامه گفت “راه اندازی پروژه حمایت برای ما بسیار ارزشمند است زیرا این پروژه برنامه‌های در نظر گرفته شده برای مادران و کودکان را هم درسطح پالیسی و در سطح عمل در ساحه حمایت میکند” وی افزود ” این پروژه، برای خدمات صحی تقاضا ایجاد نموده و در عین حال وزارت صحت عامه و تطبیق کنندگان پروژه را در عرضه خدمات با کیفیت حمایت میکند. پروژه حمایت، بالای تنظیم خانواده تمرکز دارد و بناً در ادامۀ تجارب و برنامه‌های گذشته فعالیت خواهد نمود. پروژه مذکور بالای مراقبت از صحت کودکان با تاکید بیشتر بر مراقبت از نوزادان، تمرکز دارد. بنابراین، این پروژه بسیار ارزشمند است.”

پروژه حمایت اداره USAID

پروژه حمایت، دسترسی، استفاده و تقاضای زنان و کودکان افغان را برای خدمات صحی باکیفیت برای مادران، نوزادان و کودکان، و تنظیم خانواده که توسط برنامۀ بسته اساسی خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان عرضه می‌گردد و همچنین خدمات که توسط بخش خصوصی ارائه می‌گردد، افزایش می‌دهد. این پروژه روش‌ها/ اقدامات حفظ صحت را که مؤثریت و نجات بخشی آن‌ها ثابت گردیده، توسعه میدهد. برخی از این اقدامات عبارتند از: استفاده از آنتی بیوتیک‌ها، مراقبت از ناف نوزاد، عرضه دواهای که باعث پیشگیری و درمان خونریزی‌های پس از زایمان میگردد، احیا و به هوش آوری، تغذیه عاجل نوزاد با شیر خالص مادر، و ایجاد فاصله بین ولادت‌ها.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
USAID

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*