English | دری

Breaking News

راه اندازی اولین مجمع ملی نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج در کابل

راه اندازی اولین مجمع ملی نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج در کابل

اولین مجمع  نظارت و ارزیابی به کمک مالی همکاری افغان-آلمان از طریق برنامه نظارت و ارزیابی و ارتباطات، توسط وزارت اقتصاد در کابل راه اندازی گردید.

فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان گفت: “کشور های کمک کننده با پول که از شهروندان خود به شکل مالیه جمع آوری می کند پروژه های انکشافی را تمویل می کند. به همین سبب آنها انتظار دارند که پروژه ها شفاف بوده و تغیر مثبت در زندگی مردم ایجاد می کند.”

نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج متشکل از بررسی و ثبت پیشرفت برنامه ها و پروژه ها در مقایسه با اهداف تعین شده اولیه می باشد. با ثبت معلومات و شواهد ها می توان ارزش و فواید نتایج پروژه را برآورد نمود: اهمیت، موثریت، بهره وری، تاثیر و پایداری.

وزارت اقتصاد مکانیسم نظارت و ارزیابی که شامل سه مرحله(قبل از تطبیق، در جریان تطبیق و بعد از تطبیق پروژه).  می باشد و در حال حاضر برای پروژه های توسعه ای ترتیب گردیده است را معرفی کرد.

دست اندرکاران این برنامه از اشتراک کنندگان می خواستند که بازخورد شان را سبب بهبود این مکانیسم ارائه کنند. این کار باعث افزایش پاسخگویی و شفاف سازی در وزارت اقتصاد و تمام پروژه های می شود که به همین شیوه نظارت می گردد.

 مدیریت درست معلومات و ارزیابی سبب تطبیق موثر پروژه ها می گردد و وضعیت زندگی شهروندان را در تمام نقاط کشور بهبود می بخشد.

برگزاری این مجمع بسیار آموزنده بود و اشتراک کنندگان توانستند در بارۀ پیشرفت ها در زمینه نظارت و ارزیابی بحث کنند و تجارب خودرا شریک سازند. تمام اشتراک کنندگان برنامه به استراتژی ملی نظارت و ارزیابی تعهد نمودند. همایش مشابه در اوایل سال 2017 میلادی برگزار می گردد.

قابل یاد آوریست که در حدود 200 کارشناس از نهاد های مختلف دولتی، غیر دولتی، دانشگاه ها و نهاد ها پژوهشی در این برنامه اشتراک ورزیدند.کرده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*