English | دری

Breaking News

راه اندازی اولین برنامۀ آموزشی نظری برای کارگران و استادکاران افغان

راه اندازی اولین برنامۀ آموزشی نظری برای کارگران و استادکاران افغان

برای اولین بار برنامه آموزشی نظری برای آنعده کارگران و استادکاران که در بازار آزاد مصروف کاراند از سوی معینت تعلیمات تخنیکی و مسلکی به همکاری اتحادیه ملی کسبه کاران و مؤسسه GIZ کشور آلمان به روز یکشنبه راه اندازی گردید.

در محفلی که به همین مناسبت دایر گردیده بود علاوه از محترم محمد سرور عزیزی سرپرست معینت تعلیمات تخنیکی و مسلکی عده زیادی از استادان، شاگردان و مهمانان خارجی از جمله مسوولین مؤسسه GIZ و اتحادیه ملی کسبه کاران افغانستان نیز حضور داشتند.

در نخست محترم محمد سرور عزیزی ضمن خوش آمدید مهمانان و سپاسگزاری از مؤسسه GIZ کشور آلمان ، برنامه آموزش نظری کارگران را که به همکاری اتحادیه ملی کسبه کاران و مؤسسه GIZ پیش برده می شود این چنین توضیح نمودند: «پروگرام یاد شده نه تنها از شاگردان و محصلین رسمی انستیتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی حمایت می کند، بلکه سیستم عنعنوی شاگرد استادی بازار را نیز انکشاف داده و با سیستم رسمی دولتی ارتباط میدهد.»

محترم سرپرست معینت تعلیمات تخنیکی و مسلکی در مورد مزایای برنامه متذکره اذعان نمودند: «از هداف اساسی تطبیق این برنامه ارتقای ظرفیت مسلکی کارگران عنعنوی مارکیت آزاد ، دسترسی به تکنالوژِی معاصر به خاطر بهبود وازدیاد تولیدات، فراهم آوری تسهیلات لازمی آموزش تعلیمات تخنیکی برای مردم و انکشاف ترویج آن در سایر ولایات و تحهیز مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی به ورکشاپ ها می باشد.»

محترم عزیزی اذعان کردند: « به منظور تطبیق پروگرام هذا اشخاص و افراد واجد شرایط از جانب اتحادیه ملی کسبه کاران به این معینت معرفی می شود که مؤسسه GIZ امکانات مالی و تخنیکی را مهیا می سازد»

متعاقباً نماینده مؤسسه GIZ نیز در رابط به موضوع صحبت نموده و عده سپرد تا برنامه یاد شده را به سایر ولایات گسترش دهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*