راه‌اندازی چهار فابریکه‌ پروسس سنگ مرمر در ولایت ننگرهار

by Abdullah Atayi | August 17, 2016 4:12 AM

دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار اعلام کرده است که چهار فابریکه‌ پروسس سنگ مرمر، هر کدام به ارزش حدود ۱٫۵ میلیون دالر، در در پارک‌ صنعتی شیخ مصری ولسوالی سرخ رود این ولایت به فعالیت آغاز کرده است.

سلیم‌ خان کندزی، والی ولایت ننگرهار می گوید که با راه‌اندازی این فابریکه‌ها از قاچاق سنگ‌های مرمر در خارج از کشور جلوگیری می‌شود و زمینه‌ی کاری برای صدها نفر مهیا می‌شود.

به گفته والی ننگرهار، تا پیش از این سنگ‌های مرمر ولایت ننگرهار در پاکستان پروسس می‌شد.

این فابریکه‌ها دیروز سه‌شنبه ۲۶ اسد، طی یک مراسم خاص به فعالیت آغاز کرد و حدود ۱۵۰ نفر در هر فابریکه به کار گماشته شده‌اند.

در این حال، صنعت کاران ننگرهار از دولت خواسته‌اند که برای رونق فابریکه‌ها و پیشرفت صنعت در این ولایت، زمین در اختیار آن‌ها قرار داده و مشکل برق‌شان را حل کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%87%e2%80%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%b3-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%85/