راه‌اندازی نخستین کتاب رهنمای آنلاین در افغانستان

by Wadsam | December 2, 2014 5:29 AM

یک شرکت طراحی صفحه‌های انترنیتی(ویب‌دیزایننگ) نخستین کتاب رهنمای آنلاین را با داشتن منابع معتبر معلومات، به هدف ایجاد سهولت در تامین ارتباط میان نهادها، کمپنی‌ها و افراد به راه انداخت.

کتاب رهنمای ای‌اف‌جی(AFG DIRECTORY) به کمک شرکت طراحی صفحه‌های انترنیتی برگ سبز، برای نخستین‌بار در افغانستان راه‌اندازی شد.

مسؤولان این کتاب رهنمای آنلاین می‌گویند، چیزی را که به راه انداخته‌اند، با در نظرداشت معیارهای حرفه‌یی ساخته شده که به نهادها و کمپنی‌ها اجازه خواهد داد تا صحفه‌یی را به خاطر نشر آگاهی‌های‌شان به شمول لوگو، پس‌زمینه و پیشینۀ کاری، نمونۀ کارها و اطلاعات تماس به گونۀ فهرست‌‌وار در آن کارگزاری(آپلود) کنند.

اسدالله محسنی، یکی از مسؤولان شرکت طراحی برگ سبز در این مورد گفت:” این کتاب رهنمای آنلاین برنامه‌ایست که از سوی شرکت برگ سبز روی‌دست گرفته شده. این یک برنامۀ آنلاین داخلی در افغانستان است که به نهادها، کمپنی‌ها و افراد کمک خواهد کرد تا جزئیات در مورد کمپنی یا نهادی را که جست‌جو می‌کنند را به خوبی پیدا کنند”.

محسنی افزود که یک گروه 10نفری با شیوه‌های حرفه‌یی امروزی کار این برنامۀ آگاهی‌رسانی را به پیش خواهند برد.

به گفتۀ وی، آنان برای توسعۀ کارشان گروه بازرگانیی را نیز ایجاد کرده‌اند تا به گونۀ انفرادی به کمپنی‌ها در داخل کشور مراجعه کرده از آنان درخواست با پرداخت مزد مناسب سالانه به این شبکه پیوسته در آن ثبت‌نام نام نمایند.

از سویی، شجاع الدین احسان‌یار، مدیر بازاریابی و فروشات برگ سبز گفت که این کتاب آنلاین در آغاز کارش را از کابل شروع خواهد کرد و به تدریج کار را در تمام ولایت‌ها و به سطح کشور گسترش خواهد داد.

مسؤولان شرکت برگ سبز می‌گویند که این نخستین کار این‌چنینی به منظور توسعۀ کسب و کار تجارتی نهادها در افغانستان است.

راه‌اندازی چنین برنامه برای نخستین‌بار به سال 2002 میلادی بر می‌گردد که به خاطر توسعۀ و پیش‌رفت کارهای بازرگانی نقش ارزنده‌یی را بازی می‌کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/