راه‌اندازی برنامۀ بورسیه‌های تحصیلی پروژۀ پروموت برای زنان افغان

by Abdullah Atayi | June 30, 2016 8:58 AM

برنامۀ بورسیه‌های تحصیلی پروژۀ پروموت که از سوی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا تمویل و توسط بنیاد آسیایی تطبیق می گردد، امروز در مقر سفارت ایالات متحده راه‌اندازی گردید.

این برنامه برای تعداد 720 دختر افغان طی 5 سال آینده بورسیه‌های تحصیلی فراهم نموده و آن‌ها را قادر می‌سازد تا تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس در دانشگاه‌های خصوصی به پایان برسانند. از دریافت کنندگان این بورسیه‌ها انتظار می‌رود تا به ایجاد یک محیط که به توانمند سازی زنان کمک نماید، سهم بگیرند.

داکتر عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان در این باره گفت: “وقت آن است که از ایالات متحده بخاطر سخاوتمندی و از خودگذری‌اش در راستای ممکن ساختن این تغییرات برای شهروندان افغان جهت ساختن یک آینده روشن‌تر برای نسل‌های جدید سپاسگذاری نماییم.”

مایکل رینور، شارژدافیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل گفت: “ما امروز در محفلی حضور داریم که نشان دهندۀ ادامۀ سرمایه‌گذاری‌های استراتیژیک حکومت ایالات متحده در راستای توانمندسازی زنان می‌باشد و برای پیشرفت و ترقی شخصی زنان افغان به ما امید و فرصت می‌دهد.”

عبدالله احمدزی، نمایندۀ بنیاد آسیایی در افغانستان گفت: “تامین دسترسی به تحصیلات در تمام ولایات دروازه‌ها را برای رشد و توانمندسازی زنان باز نموده و آن‌ها را کمک مینماید تا مهارت‌هایی را فراگیرند که بتوانند منحیث عاملان واقعی تغییر در محلات خود کار نمایند.”

برنامۀ پروموت در قسمت انتخاب دریافت کنندگان این بورسیه‌ها بر اساس نمرات امتحان کانکور آن‌ها و همچنین جهت کمک به دانش آموزانی که مهارت‌های علمی قوی دارند اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند به تحصیلات عالی خود ادامه دهند، با وزارت تحصیلات عالی از نزدیک کار خواهد نمود.

قرار است، پروژۀ پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا طی 5 سال آینده حدود 75 هزار زن تحصیل کرده را در فراگیری مهارت‌های لازم کمک نموده و آن‌ها را جهت نایل آمدن به موقف‌های رهبری در محلات شان و افزایش سهمگیری شان در انکشاف پایدار افغانستان حمایت نماید.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان همکاری می نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تامین نماید، یک حکومت دیموکراتیک و توانا را که در آن حاکمیت قانون برقرار باشد، ایجاد نماید و خدمات اساسی آموزشی و صحی را به تمام افغان‌ها فراهم نماید.

در مراسم افتتاحیه این برنامه داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائی افغانستان، مایکل رینور شارژدافیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل، داکتر فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی، خانم دلبر نظری، وزیر امور زنان، نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، هربی اسمیت، رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان و عبدالله احمدزی نمایندۀ بنیاد آسیایی در افغانستان حضور داشتند.

قابل یاد آوریست، ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا پروژۀ پروموت را در سال 2014 جهت افزایش فرصت‌ها برای زنان افغان راه‌اندازی نمود تا آن‌ها بتوانند در حکومت، سکتور خصوصی، و جامعه مدنی به موقف‌های رهبری نایل آیند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84/