English | دری

Breaking News

رئیس جمهور غنی: مطبعه صکوک میتواند منبع خوب درآمد برای حکومت افغانستان باشد

رئیس جمهور غنی: مطبعه صکوک میتواند منبع خوب درآمد برای حکومت افغانستان باشد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در مورد احیأ و نوسازی مطبعه صکوک با مسؤلان اداره انکشاف آلمان و مقامات افغان دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور غنی گفت که برای احیای مجدد مطبعه صکوک کابینه توافق نمود است. وی از فراهم نمودن زمین بخاطر اعمار مطبعه نیز اطمینان داد.

رئیس جمهور افزود که سیستم مطبعه باید قسمی عیار گردد که پاسخگو به خواست ها و نیازمندی های مردم باشد و تعهد سپرد که در کنار اداره انکشاف آلمان یا GTZ، وزارت مالیه برای احیای مجدد مطبعه، بودجه بیشتری را تامین نماید.

رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که این چاپ خانه میتواند منبع خوب درآمد برای حکومت افغانستان باشد و ظرفیت مطبعه مذکور در بخش چاپ شهادت نامه های مکاتب و پوهنتون ها و سایر اوراق مهم و بهادار باید بلند برده شود.

رئیس جمهور کشور گفت تا هنوز معلوم نیست که آیا مطبعه صکوک میتواند برای سکتور خصوصی خدمات عرضه کند و یا خیر. او اضافه نمود که توانائی های این مطبعه در چاپ برچسب (لیبل)، کارتن ها و سایر نیازمندی های صنعت کاران افغان باید بررسی گردد.

رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که نظر به عدم ظرفیت های مناسب در زمینه چاپ، هنوز هم توانائی چاپ کتاب در داخل افغانستان وجود ندارد و باید کار بیشتر برای فعال ساختن چاپ خانه های افغانستان صورت گیرد.

در این دیدار مسئولین اداره انکشاف آلمان، گفتند که بررسی ها بخاطر احیای مجدد، گسترش و ظرفیت فعلی مطبعه مذکور جریان دارد. آنان علاوه نمودند که برای فعال سازی مطبعه صکوک، طرح مشخص خریداری لوازم و آموزش کارمندان نیز در نظر است.

جانب آلمان افزود که معیارکاری مطبعه صکوک و ظرفیت آن مطابق با معیارات آلمان  ساخته خواهد شد و از حکومت افغانستان تقاضا نمود تا در این راستا تسهیلات بیشتر را فراهم نماید.

رئیس جمهور غنی در پایان این دیدار گفت که کیفیت کاری این مطبعه باید توسط آلمان مدیریت شود. او افزود که در بخش استخدام افراد ملکی، متخصصین آلمانی باید تحت شرایط مشخص دست باز داشته باشند و به وزارت مالیه و اداره مستقل اراضی هدایت داد، تا در بخش فراهم کردن امکانات با مطبعه صکوک همکاری کنند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*