رئیس جمهور غنی بر همکاری های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان تاکید کرد

by Shahwali Sadiq | April 16, 2015 1:17 PM

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با خرم دستگیر خان، وزیر تجارت جمهوری اسلامی پاکستان دیدار کرد.

در این دیدار که بعد از ظهر امروز در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد همکاری های تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور و همگرایی منطقوی، بحث و تبادل نظر نمودند.

وزیر تجارت پاکستان گفت که مشکل لاری های تاجران افغان در بندر واگه حل گردیده و این پس تاجران افغان می توانند اموال شانرا انتقال دهند. وی همچنان افزود که اخیراً مشکل انتقال قسمی یا (Partial Shipment) اموال تجارتی افغانستان از طریق بندر کراچی نیز حل گردیده است.

خرم دستگیر خان گفت که در حدود ۹۰ در صد اموال تاجران افغان در بندر کراچی در مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت،پروسس و آماده انتقال به افغانستان می گردد.

وزیر تجارت پاکستان خاطر نشان کرد که از آغاز ماه جولای سال جاری خطوط آهن پاکستان نیز اجازه انتقال اموال تجارتی افغانستان از بندر کراچی به چمن و پشاور را خواهد داشت و در هر هفته ۴۰۰ کانتینر این اموال از این طریق انتقال خواهد شد.

رئیس جمهور یکبار دیگر تاکید کرد که ما آماده هر گونه همکاری در راستای دسترسی پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان می باشیم و در عین حال توقع داریم که با در نظر داشت رویه بالمثل، پاکستان نیز برای افغانستان زمینه دسترسی به جنوب آسیا به شمول هند را مساعد سازد.

همچنان در چارچوب همکاری های منطقوی، هر دو جانب در رابطه به همکاری در زمینه های پروژه های تاپی، کاسا ۱۰۰۰ و همکاری ها در سکتور های ترانسپورت و تولید برق نیز صحبت کردند.

وزیر تجارت پاکستان خواستار همکاری افغانستان در زمینه صدور ویزه درازمدت کثیرالمسافرتی با در نظر داشت رویه بالمثل برای تاجران پاکستانی گردید.

رئیس جمهور کشور اطمینان داد که دولت افغانستان به زودی در این رابطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b1/