English | دری

رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی: ما از شاروالی حسابدهی می خواهیم

رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی: ما از شاروالی حسابدهی می خواهیم

ghani-12بعد از ظهر روز جمعه 24 میزان در یک نشست مردمی در ارگ ریاست جمهوری به منظور بحث روی چگونگی تعیین شاروال ، نظم شهری، ماسترپلان شهری و حفظ و مراقبت شهر کابل دایر گردید.

در این نشست که بیش از 300 اشتراک کننده از اقشار مختلف بشمول نماینده های جامعه مدنی و مسئولین شاروالی کابل اشتراک داشتند در 19 کمیته کاری روی مشکلات و موضوعات مربوط، بحث های همه جانبه نموده و نتایج بحث های شانرا به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و اشتراک کننده گان جلسه تقدیم نمودند.

اشتراک کننده گان پیشنهادات مشخص را روی همه مسایل مندرج آجندا مطرح کرده و مورد تائید رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.

اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پس از استماع پیشنهادات اشتراک کننده گان گفت که بهبود وضعیت شهر کابل تنها مسئولیت حکومت نه، بلکه یک مسئولیت مشترک حکومت و مردم است. او تاکید کرد که کابل به عنوان پایتخت افغانستان باید با ارزش های اسلامی و ملی هماهنگ شده و ازتمامی افغانستان نمایندگی کند.

رئیس جمهور احمدزی گفت ” من از وضعیت شهر کابل ناراض هستم و این وضعیت نمی تواند ادامه یابد. شاروالی باید یک اداره خدمت گار باشد و نه امپراطوری تا مسئولیت های خود را در برابر شهروندان درست انجام دهد.” او علاوه کرد که ما از شاروالی حسابدهی میخواهیم.

رئیس جمهور با اظهار نارضایتی از وضعیت شهری پایتخت و نیاز برای تغییرات زیربنائی در شهر کابل گفت که همه مردم افغانستان بشمول رسانه ها مسئولیت داریم تا بهبود و نگهداری از شهر را به یک وظیفه شهروندی خویش تبدیل کنیم و بدون سهم گیری وسیع مردم ، راه حل ممکن نیست.

رئیس جمهور احمدزی تاکید کرد که قوانین و لوایح شهری از جانب زورمندان رعایت نشده اند و بنابرین هیچ موثریتی را در قبال نداشته است و نیاز است تا شاروالی کابل صلاحیت های واضح اجرائیی و تنفیذی داشته باشد. وی همچنان با تاکید بر اینکه همه ساحات غیرپلانی شهر به پلانی تبدیل خواهد شد گفت که پروژه های مانند شیرپور دیگر تکرار نخواهد شد.

وی از اشتراک کننده گان خواست تا یک مطالعه مقایسوی را روی مدل های موفق بین المللی انجام داده و یک پیشنهاد جامع را برای بهبود بنیادی شهر کابل با درنظرداشت واقعیت های عینی طرح کرده و به ریاست جمهوری برای اقدامات بیشتر ارائه کنند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*