English | دری

Breaking News

دو پروژه مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی در ولایت پروان به بهره برداری سپرده شد

دو پروژه مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی در ولایت پروان به بهره برداری سپرده شد

بریالی حسام سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و محمدعثمان بابری سرپرست وزارت تحصیلات عالی کشور، همراه با هیات همراه شان طی سفری که به روز دوشنبه 8 جدی 1393 به ولایت پروان داشتند؛ دو پروژه مهم و حیاتی تکنالوژی معلوماتی را که  شامل پروژه دستگاه تیلفون دیجیتلی 2500 لینه شهر چاریکار و وصل شدن پوهنتون پروان به فایبر نوری می شد؛‌ در این ولایت افتتاح نموده و به بهره برداری سپردند.

آقای حسام سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در محفلی که به مناسبت افتتاح دو پرژه یاد شده در مقر ولایت پروان برگزار گردیده بود، صحبت نموده و تکنالوژی معلوماتی را یکی از ضروریات و نیاز های مردم در تمام بخش های زنده گی امروزی آنان دانست. وی افزود که سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نقش تعیین کننده و ارزنده ای در رشد سایر سکتورها دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.

آقای حسام افزود؛ طی ده سال گذشته وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور تلاشهای خستگی ناپزیر در راستای رشد تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی کشورداشته که ما شاهد تحولات و پیشرفت های چشمگیر در این عرصه هستیم. به گفته وی رساندن خدمات تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در نهادهای آموزشی و تحصیلی یکی از اقدامهای این وزارت بوده که در نتیجه با همکاری وزارت های معارف و تحصیلات عالی تاکنون این اقدام بصورت خوب پیش رفته است.

وی همچنان در خصوص دو پروژه یاد شده گفت که با عملی شدن پروژه 2500 لینه شهر چاریکار خدمات تیلفونی و انترنت DSL برای ساکنان و ادارات این شهر، به قیمت مناسب و با کیفیت عالی پیشکش می گردد و با وصل شدن پوهنتون پروان به فایبر نوری؛ این پوهنتون به شبکه تحقیقات علمی جهان وصل می گردد، منبعد محصلین این پوهنتون می توانند در قسمت بلند بردن سطح دانش خود از درسهای استادان متخصص و دانشمند که در دیگر پوهنتون های کشور تدریس می نمایند مستفید شوند.

محمد عثمان بابری سرپرست وزارت تحصیلات عالی نیز در سخنان خود از همکاری های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در قسمت وصل نمودن پوهنتون ها به فایبر نوری وتلاش این وزارت در آوردن کیفیت به پوهنتون های کشور اظهار امتنان نموده و از کار کرد های این وزارت قدر دانی کرد. وی گفت که در این مرحله به شمول پوهنتون ولایت پروان، پوهنتون های؛ (هرات، پولی تخنیک کابل، سمنگان، بغلان، کندز، جوزجان و فاریاب) که تعداد آن به هشت پوهنتون می رسد، در سراسر افغانستان به فایبر نوری وصل می گردد. او همچنان افزود که قبل از این نیز به تعداد 5 پوهنتون دیگر به همکاری این وزارت به فایبر نوری وصل گردیده است.

آقای بصیر سالنگی والی پروان،  غلام بهاوالدین جیلانی رییس شورای ولایتی و سامعه عزیزی سادات وکیل مردم پروان در شورای ملی نیز در سخنان خویش از کارکرد های وزارت مخابرات اظهار قدر دانی نموده و از پیشرفت های مخابراتی در ولایت پروان ابراز رضایت و خرسندی داشتند. آنان همچنان از افتتاح این دو پروژه در راستای دسترسی مردم پروان و نهاد های تعلیمی و تحصیلی این ولایت ابراز خوشنودی نمودند.

قابل ذکر است که پروژه تیلفون دیجتیلی 2500 لینه شهر چاریکار مبلغ ( 985840) دالر امریکایی هزینه برداشته که از بودجه انکشافی وزارت مخابرات پرداخته شده و وصل شدن هشت پوهنتون فوق الذکر به فایبر نوری حدود(30) میلیون افغانی هزینه برداشته است که از بودجه صندوق انکشاف مخابراتی وزارت مخابرات (TDF) تمویل گردیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*