English | دری

دومین پالایشگاه مواد نفتی در حیرتان ساخته وبه فعالیت آغاز نمود

دومین پالایشگاه مواد نفتی در حیرتان ساخته وبه فعالیت آغاز نمود

palaieshgah (4)وزارت تجارت و صنایع کشور از ایجاد دومین پالایشگاه مواد نفتی در حیرتان خبر میدهد و میگوید این دومین پالایشگاه مواد نفتی در افغانستان است که ازسوی سرمایه داران و تاجران افغان ساخته شده است و ظرفیت هشصد و چهل تن نفت را دارا میباشد.

مزمل شینواری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان به رسانه های گفت: پالایشگاه مواد نفتی که در بندرگاه حیرتان اعمار شده است در حال حاضر ظرفیت 840 تن مواد نفتی را دارد و هزینه ساخت این پالایشگاه بالغ بر چهل میلیون دالر امریکایی میشود و بنام حیرتان ترمینل فعالیت می نماید و ایجاد این پالایشگاه مواد نفتی بالای قیمت نفت اثرگزار میباشد.

وی افزود اکنون این پالایشگاه زمینه کار را برای 150 تن فراهم نموده و در آینده با ارتقاء ظرفیت این پالایشگاه کارگران بیشتری مصروف کار در این محل خواهد شد.

مسوولین وزارت اقتصاد کشور دراین حال چنین میگوید؛ رویکار آمدن این پالایشگاه بزرگ مواد نفتی رول مهمی در رشد اقتصاد و تجارت کشور دارد و از سوی دیگر نفت داخلی کشور میتواند توسط این پالایشگاه فلتر گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*