English | دری

دولت امریکا با صندوق وجهی زیربنای افغانستان مربوط بانک انکشاف آسیایی 105 میلیون دالر امریکایی کمک نمود

دولت امریکا با صندوق وجهی زیربنای افغانستان مربوط بانک انکشاف آسیایی 105 میلیون دالر امریکایی کمک نمود

AITFادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحدۀ امریکا (USAID) تا به حال با صندوق وجهی زیربنای افغانستان(AITF)   105 میلیون دالر کمک نموده است. صندوق وجهی زیربنای افغانستان که در سال 2010 تاسیس گردید، یک صندوق وجهی چند دونری بوده، که از سوی بانک انکشاف آسیایی به منظور هماهنگی مساعدت های دونرها برای پروژۀ های بازسازی در افغانستان اداره میگردد. دولت ایاالت متحدۀ امریکا یکی از دونرهای بزرگ این صندوق بوده، پالن دارد که 417.6 میلیون دالر را در بخش زیربنای انرژی با آن کمک نماید.

رئیس ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحدۀ امریکا آقای ویلیم همینک گفت:” کمک دولت ایاالت متحدۀ امریکا با این صندوق، فقط یک مثال از تعهد دراز مدت ما برای حمایت از انکشاف افغانستان میباشد. مشارکت ما با بانک انکشاف آسیایی یک میکانیزم مهم را برای بهبود سطح زندگی افغان ها و رشد اقتصادی افغانستان مهیا میسازد.”

از جمله 417.6 میلیون پلان شده به صندوق وجهی تقریبا 288  میلیون آن برای تکمیل امور انتقال/تمدید لین/کیبل برق کابل-کندهار از غزنی به کندهار، بشمول اعمار پنج سبستیشن برق تخصیص داده شده است. این لین برق د افغانستان برشنا شرکت را قادر خواهد ساخت تا به جنوب افغانستان برق کم مصرف را وارد نموده و برای تعداد زیادی از مردم که در حال حاضر به برق دسترسی ندارند، برق فراهم خواهد نمود.

سایر دونرهای صندوق وجهی زیربنای افغانستان شامل دولت های جاپان و بریتانیا میباشند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*