English | دری

Breaking News

دستاورد دیگر در راستای اصلاح سکتور سرک افغانستان

دستاورد دیگر در راستای اصلاح سکتور سرک افغانستان

سرک‌های که به درستی اعمار و حفظ و مراقبت گردند یک محرک اصلی در انکشاف دوامدار اقتصادی افغانستان بوده و اساس زیربناهای این کشور را تشکیل میدهد.

امروز، احمد ضیا مسعود، نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، نمایندگان پنج وزارت جمهوری اسلامی افغانستان ( وزارت مالیه، وزارت عدلیه، وزارت فواید عامه، وزارت شهرسازی، و وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی)، ادارۀ مستقل ارگان‌های محل، و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از ایجاد سه نهاد جدید برای مدیریت سکتور سرک افغانستان به طور رسمی حمایت نمودند.

 طرح ایجاد این نهادها همراه با مکتوب موافقت نهادهای مذکور جهت بررسی و منظوری به حضور جلالتمآب رئیس جمهور ارائه خواهد گردید.

محمود بلیغ وزیر فواید عامه در این رابطه گفت: «این اصلاح ساختاری، سکتور سرک افغانستان را در راستای طرح و دیزاین، اعمار، بهره‌برداری، حفظ و مراقبت، و تامین مالی، بسوی خود کفایی سوق میدهد.»

وزارت فواید عامه در مساعی مشترک بابرنامۀ پایدرای سکتور سرک (RSSP) ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) بمنظور بهبود مدیریت، تامین مالی، و مؤثریت بهره‌برداری و حفظ و مراقبت سرک‌ها یک اصلاح ساختاری/سکتوری را طرح و دیزاین نمود. آقای هربی اسمیت رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در این رابطه گفت: «این یک گام عمده بسوی ایجاد یک سیستم با ثبات برای تأمین منابع مالی مورد ضرورت سرک‌های افغانستان و حفظ و مراقبت آن‌ها می‌باشد. ما خرسند هستیم که امروز در دستیابی وزارت فواید عامه به این هدف عمده سهم داریم.»

این سه ادارۀ جدید که عبارتند ازادارۀ سرک‌ها، صندوق وجهی سرک‌ها، و انستیتیوت ترانسپورت، به تقویت حسابدهی و  مؤثریت حق العبور سرک‌ها جهت تامین مالی بهتر و مدیریت بهتر بهره‌برداری و حفظ و مراقبت از سرک‌ها کمک خواهد نمود. هدف از ایناصلاحات این است که مطابق با بهترین شیوه‌های جهانی، مدیریت و تامین مالی حفظ و مراقبت سرک‌ها را از سکتور دولتی خارج نموده و آن را به یک سیستم خودکفای تجارتی تبدیل نماییمدهیم.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا بیشتر از 2 میلیارد دالر امریکایی را در اعمار و بازسازی بیشتر از 2000 کیلومتر جاده در افغانستان سرمایه‌گذاری نموده‌است. این ابتکار جدید توسط ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا پایداری این سکتور را در آینده از طریق ارتقای سطح دانش، مدیریت خوب، منابع مالی تضمین شده، و حسابدهی تضمین خواهد نمود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*