English | دری

در سمنگان ده ها کیلومتر سرک بازسازی و جغل اندازی شد

در سمنگان ده ها کیلومتر سرک بازسازی و جغل اندازی شد

مسوولین محل در ولایت سمنگان میگوید؛ که آنان 10 کیلومتر سرک را در ولسوالی روی دو آب ایو ولایت ترمیم و جغل فرش نموده اندbuilding.

سرک یاد شده از طرف ریاست فواید عامه این ولایت بازسازی میشود،

هزینه بازسازی و جغل اندازی این سرک حدود 13 میلیون ا فغانی میشود که از سوی بانک جهانی و بودجه وزارت فواید عامه کشور پرداخته میشود.

انجینیر ضیا همایون ابراهیم خیل، مسوول فواید عامه سمنگان به رسانه ها گفت: سرک نام برده مطابق درخواست اهالی ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان جغل ادازی شده است.

این سرک از کوتل هزار سم شروع تا قریه گل گنبد ولسوالی روی دوآب 10 کیلومتر طول دارد که بازسازی شده است.

سرک متذکره 10 کیلومتر درازی و 7 متر پهنا دارد که به ضخامت 20 سانتی متر جغل فرش گردیده و در مسیر این سرک 13 پایه پلچک و حدود 70 متر معبر نیز ساخته شده است.

به گفته منبع با ساخت این سرک مشکل ترانسپورتی هزاران تن از باشنده های این ولسوالی مرفع گردیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
روی دو آبسمنگان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*