بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

در سرپل ده ها کیلومتر سرک احداث و قیرریز میگردد

sar e polمسوولین ولایت سرپل از احداث نزدیک به 11 کیلومتر سرک در ولسوالی صیاد این ولایت خبر داده میگوید، این سرک به هزینه 500 هزار دالر امریکایی به همکاری مالی کشور سویدن در این ولسوالی از نو ساخته میشود و کار ساخت این سرک هم اکنون آغاز گردیده است.

عبدالله انصاری ولسوال صیاد به رسانه های گفت: این سرک که اکنون کار ساخت آن جریان دارد زمانیکه کارش تکمیل شود ولایت سرپل را از منطقه قرچی ولسوالی گرزیوان با ولایت فاریاب وصل می نماید و باشنده های سرپل بخصوص ولسوالی صیاد به آسانی میتوانند که از طریق این جاده به ولایت فاریاب سفر نمایند.

وی افزود، پس از کار ساخت ساز این سرک در آینده نزدیک کار اسفالت این جاده نیز آغاز خواهد شد.

همچنان آقای انصاری از منظوری نوسازی یک سرک دیگر به طول 36 کیلومتر از سوی شورای وزیران نیز خبرداده میگوید؛ کار ساخت این جاده نیز به زودی آغاز میشود و از این طریق این سرک  ولایت سرپل با شهر مزار شریف متوصل میگردد.

منبع علاوه کرد؛ به اضافه پروژه های یاد شده کار ساخت نزدیک به 20 کیلومتر سرک دیگر به همکار پولیس ملی ومحلی فرماندهی پولیس سرپل در این ولسوالی نیز شروع گردیده است.

وی افزود، سرک که از سوی فرماندهی پولیس ملی و محلی ولایت سرپل راه اندازی شده است ولسوالی کوهستانات را با ولسوالی صیاد وصل خواهد نمود که تاثیر مثبت بالای امنیت و اقتصاد این ولسوالی دارد.

در این حال مسوولین اداره فواید عامه ولایت سرپل میگوید؛ قبل ازین حدود 14 کیلومتر سرک که از مرکزولایت تا ولسوالی صیاد ادامه دارد به همکاری مالی کمیته سویدن قیر ریزی گردیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.