أفغانستان ٦ صد ميليون دالر پول برق به ازبكستان پرداخت ميكند

by Muheb Ibrahimkhail | اکتبر 5, 2019 3:08 ق.ظ

کشور ازبکستان خواهان تامین برق افغانستان می‌باشد که قرار است این کشور  طی توافق نامه‌ی ۶ صد میلیون دالر پول برق در ده سال از افغانستان دریافت کند.

بر اساس گزارش های وزارت انرژی ازبکستان، این کشور طی ده سال ۶صد میلیون دالر پول برق از افغانستان دریافت خواهد کرد که افغانستان برای خرید هر کیلووات برق از این کشور ۵ سنت امریکای پرداخت خواهد کرد.

بر اساس این توافقنامه، کشور ازبکستان هزینه های نگهداری خط برق را نیز تامین می‌کند همچنان، برق وارداتی این کشور مشکلات فنی برق وارداتی قزاقستان، قرقیزستان و تاجکستان را بر طرف خواهد کرد. 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%a6-%d8%b5%d8%af-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d8%b2%d8%a8%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%88%d9%84/