English | دری

Breaking News

دایر پنجمین جلسه کاری کمیسیون رسیدگی به قروض صعب الحصول

دایر پنجمین جلسه کاری کمیسیون رسیدگی به قروض صعب الحصول

تحت ریاست اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و با حضور اعضای کمیسیون قروض صعب الحصول پنجمین جلسه کاری کمیسیون رسیدگی به قروض صعب الحصول بانکهای دولتی و غیر دولتی برگزار گردیده و  بحث همه جانبه روی چگونگی حصول قروض بانک ها و شرکت ها صورت گرفت.

در این جلسه اشتراک کنندگان در مورد طرزالعمل حصول قروض نظریات شانرا ابراز نمودند و فیصله بعمل آمد که براساس قانون باید قروض حصول گردد.

قابل ذکر است که کمیسیون رسیدگی به قرضه های صعب الحصول بر اساس حکم شماره ۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹رئیس جمهوری افغانستان به منظور رسیدگی و تسریع روند تحصیل قروض بانکهای دولتی و غیر دولتی ایجاد گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*