English | دری

Breaking News

خط کمک تیلیفونی (۶۴۶۴) در شمال افغانستان فعال شد

خط کمک تیلیفونی (۶۴۶۴) در شمال افغانستان فعال شد

خط کمک تیلیفونی به مصرف حدود ۲۵ میلیون افغانی  که از سوی حکومت آلمان و نیز حکومات هالند و فنلد تمویل می گردد، در شمال افغانستان تمدید شد. خدمات این خط اکنون در ولایات بلخ، بدخشان، بغلان، کندز، سمنگان و تخار مورد استفاده قرارگرفته می تواند. مردان و زنان افغان با دایل نمودن شماره ۶۴۶۴ بدون آنکه شمارۀ تیلیفون شان ظاهر شود می توانند پیرامون موضوعات حقوقی، روانی و مذهبی معلومات و مشوره دریافت نمایند.

عتیق اله عاطف، مسئل مسایل جندر برنامۀ همکاری افغان-آلمان در این باره گفت: “در افغانستان، میان حقوق حقوقی مردم و دسترسی آنها به این حقوق یک فاصله وجوددارد. خط کمک تیلیفونی به رفع این فاصله کمک می کند. این امر خاصتاً در مورد زنان صدق می کند، زیرا آنها از ناحیۀ نبود دسترسی به عدالت نسبت به مردان به مراتب بیشتر متأثر شده اند. خدمت سیار مشورتی به آنها راه مناسب با فرهنگ محلی دربارۀ آموختن حقوق شان و اینکه چگونه از آن استفاده نمایند را فراهم می سازد.”

زنان و مردانی که با خشونت یا تهدیدهای خشونت مواجه می شوند، می توانند دربارۀ حقوق شان و اینکه چگونه آنرا عملی سازد مشورۀ حقوقی دریافت می کنند. علاوه برآن، آنها دربارۀ اینکه کی در محیط زیست شان برای مشاورت رو در رو موجود خواهد بود، معلومات دریافت می کنند.

باشندگان مناطق روستایی در شمال افغانستان نیز اکنون به سهولت می توانند به خدمات مشورتی دسترسی یابند. آنها به عوض اینکه به شهر بزرگتر نزدیک سفرنمایند با استفادۀ رایگان از خط کمک تیلیفونی وقت را نیز کمایی می کنند.

خط کمک تیلیفونی از جانب یک سازمان غیرحکومتی بنام سازمان انکشاف ظرفیت و آموزشی افغانستان (ACDEO) عملی می گردد  و این پروژه در اوایل سال ۲۰۱۳ در منطقۀ شرقی افغانستان آغاز شد و در خزان همان سال به منطقۀ جنوبی کشور تمدید یافت.

از سال ۲۰۰۳ بدین سو این پروژه از وزارت عدلیۀ افغانستان در مساعی آن در جهت تأمین دسترسی تمام اتباع به عدالت حمایت می نماید. این کار از طریق پشتیبانی از دسترسی بهتر به عدالت و نیز بهبود ظرفیت مسلکی کارمندان سکتور عدلی انجام می یابد. در عین حال، اگاهی حقوقی اهالی تقویت می یابد.

از سال ۲۰۱۲ بدینسو، حکومت شاهی هالند فعالیتهای پروژۀ تقویت حاکمیت قانون آن اداره را در ولایت کندز حمایت نموده است و از سال ۲۰۱۵ جمهوری فنلد فعالیتهای مبنی بر بهبود عدالت برای زنان را مورد حمایت قرارداده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*