خریداری ۲۲۲ هزار تن گاز مایع از آذربایجان و روسیه

by Abdullah Atayi | November 28, 2015 5:48 AM

مقام‌های وزارت تجارت افغانستان می‌گویند که این کشور دو قرارداد بزرگ برای خریداری ۲۲۲ هزار تن گاز مایع با کشورهای روسیه و آذربایجان امضا کرده است که ۱۵۰ هزار تن گاز مایع از کشور آذربایجان و۷۲ هزار تن گاز مایع دیگر آن از کشور روسیه خریداری خواهد شد.

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت افغانستان می گوید که بر اساس قراردادی که میان افغانستان و آذربایجان به امضا رسیده، ۱۵۰ هزار تن گاز مایع از این کشور خریداری خواهد شد و بخشی از گاز خریداری‌شده از آذربایجان در حال حاضر به افغانستان رسیده است.

وی افزود: قیمت گازی که افغانستان طی این دو قرارداد خریداری می‌کند، پایین‌تر از قیمت خریداری گاز در سال‎های گذشته است و این می‌تواند به کاهش بهای این ماده سوختی در آستانه زمستان در بازارهای داخلی افغانستان کمک کند.

نیاز سالانه افغانستان به گاز مایع بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن برآورد شده است که بخش عمده گاز مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه مانند ایران و ترکمنستان وارد می‌شود.

قابل ذکر است که، به گفته مقام‌های وزارت معادن و صنایع افغانستان، حجم ذخایر گاز طبیعی این کشور به بیش ۴۵۰ میلیارد متر مکعب می‌رسد، اما این کشور تا به حال نتوانسته از این ذخایر به صورت قابل توجهی بهره‌برداری کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b2%db%b2%db%b2-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac/