بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

حمایت حکومت ایالات متحده از برنامۀ تحصیلی تکنیسین‌های سکتور صحت افغانستان

داکتر فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی می گوید یک رشته تحصیلی جدید که برای سکتور صحت کشور متخصصین فنی‌ تربیه نموده و از آنان حمایت خواهد کرد، در پوهنتون طبی کابل آغاز گردیده است.

وزیر تحصیلات عالی گفت: “همانطوریکه بیماری‌ها و امراض امروزی پیچیده و مغلق اند، تجهیزات مدرن طبی نیز پیچیده اند. رشتۀ تحصیلی مذکور در نگهداری و ترمیم تخصصی تجهیزات طبی کمک خواهد کرد.”

هربری اسمیت، رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در این مورد گفت: “رشته تحصیلی جدید تکنالوژی تجهیزات بیولوژیکی طبی از طریق ایجاد و ارتقای ظرفیت‌های داخلی شکور بمنظور بهبود خدمات صحی موجود برای افغان‌ها، خلاء موجود در این سکتور را رفع خواهد کرد.”

رشته تحصیلی جدید در زمینۀ استفاده، نگهداری و ترمیم تجهیزات بیولوژیکی طبی متخصصین فنی تربیه نموده و آنان را آماده می‌سازند تا رهبری را در این عرصه بدست گیرند. بر خلاف روش سنتی تدریس، محصلان این رشتۀ جدید، دانش و مهارت‌های مربوطه را از طریق کسب تجربه با کار عملی در شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها یا لابراتوارهای بیولوژیکی- طبی خواهند آموخت.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) از ایجاد و انکشاف برنامه دو ساله تکنالوژی تجهیزات بیولوژیکیِ طبی در دانشگاه طبی کابل از طریق برنامه حمایت از پوهنتون‌ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) حمایت می‌نماید. برنامه حمایت از پوهنتون‌ها و انکشاف نیروی بشری جهت انکشاف و ایجاد این رشته تحصیلی مطابق با معیارهای بین‌المللی، همکاری و مشارکت کمیونیتی کالج‌های شهر اسپوکِن را جلب نمود.

قابل ذکر است که چندی پیش برنامۀ جدید ماستری رهبری و مدیریت در تعلیم و تربیه در پوهنتون شهید ربانی و برنامه ماستری اداره و تجارت در دانشگاه کابل راه‌اندازی گردیده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.