English | دری

Breaking News

حمایت بانک‌جهانی از برنامه‌های وزارت معادن و پترولیم

حمایت بانک‌جهانی از برنامه‌های وزارت معادن و پترولیم

غزل حبیب ‌یار، سرپرست و معین مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم با باب سام رئیس بانک‌جهانی در افغانستان، در دفتر کارش دیدار نموده و روی کارکردهای وزارت معادن و پترولیم و کمک های بانک‌جهانی گفتگو نمودند.

باب سام رئیس بانک‌جهانی در افغانستان،  بر حمایت‌‌های همه‌ جانبه‌ی بانک‌جهانی تاکید نموده و از تداوم کمک‌های این بانک به وزارت معادن و پترولیم اطمینان داد.

غزال حبیب ‌یار سرپرست و معین مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم ضمن قدردانی از حمایت‌های بانک جهانی برای تمویل پروژه‌های بزرگ این وزارت، بر تداوم آوردن اصلاحات در این سکتور تاکید نمودند.

حبیب یار گفت:” به منظور افزایشِ موثریت برنامه‌های اصلاحی وزارت معادن و پترولیم، به کمک‌های دوام‌دار بانک‌جهانی نیاز است و برای رسیدن به این هدف نیاز به فعالیت‌های مشترک کاری است که اجرا خواهد شد.”

قابل ذکر است که بانک جهانی از بزرگترین حامیان وزارت معادن و پترولیم افغانستان است که در سالیان اخیر میلیون‌ها دالر را به دولت افغانستان کمک نموده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*