بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

حدود 20 کیلومتر سرک در سمنگان جغل اندازی میشود

(Medium)_3

در سمنگان 21 کیلومتر سرک که ولسوالی خرم سارباغ را با ولسوالی روی دوآب وصل میسازد از سوی ریاست فواید عامه این ولایت جغل اندازی میشود و کار آن تا یک سال تکمیل خواهد شد

انجنیر ضیاء همایون رییس فواید عامه سمنگان به رسانه گفت: سرک نامبرده به عرض 6 متر و ضخامت 20 سانتی متر جغل انداخته میشود که مشکل ترانسپورتی باشنده های این دو ولسوالی را تا یک سال دیگر حل خواهد ساخت.

وی علاوه کرد که هزینه جغل اندازی، به درازی1800متر دیواراستنادی و پلچک های این سرک حدوداً به مبلغ476000 دالر امریکایی میشود  و از سوی کشور سویدن پرداخته میشود.

به گفته وی باشنده های این دو ولسوالی از بابت ترانسپورت به مشکلات فراوان مواجه است و با تطبیق شدن کار این پروژه مشکلات آنان حل میگردد و مردم از بابت انتقال ذغال سنگ ولسوالی روی دوآب به مرکز و دیگر ولایات به آسانی و به عواید دولت می افزاید.

آقای حفیظ الله مرادی ولسوال ولسوالی خرم و سارباغ میگوید با شروع شدن کار این پروژه به باشنده های این دو ولسوالی زمینه کار نیز فراهم میشود و زمان رفت و آمد بین این دو ولسوالی از دوساعت به نیم ساعت کاهش خواهد نمود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.