حدود 10 پروژه عام المنفعه در ولایت بغلان به بهره برداری سپرده شد

by Kamaluddin Koshan | December 26, 2013 7:27 AM

baghlan[1]مسوولین اداره احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان از افتتاح و بهره برداری بیش از 10 پروژه های عام المنفعه در این ولایت خبر میدهد.

این پروژه های رفاه اجتماعی به هزینه 250 هزار دالر امریکایی در مربوطات ولسوالی های دوشی خوست و جلگه ولایت بغلان افتتاح گردیده و از آن بهره برداری میشود.

حسیب الله سید خیلی آمر برنامه های همبستگی ملی این ریاست به رسانه های گفت: پروژه های یاد شده شامل ساخت پنچ بند برق کوچک آبی ، 4 پروژه آبرسانی و یک دیوار استنادی میباشند که با نهایی شدن کار این پروژه ها برای حدود 17 هزار خانواده انرژی برق و آب آشامیدنی فراهم گردیده است.

مسوولین برنامه همبستگی ملی در ولایت بغلان همچنان ادعا می نمایند که در حال حاضر کار بیش از 75 پروژه  دیگر همبستگی ملی در ولسوالی های نامبرده جریان دارد و در نزدیکی ها کار این پروژه ها تکمیل خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/baghlan.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-10-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%86/