حاصلات انجیر در کندهار افزایش یافته است

by Kamaluddin Koshan | آگوست 24, 2013 2:04 ب.ظ

anger[1]ولایت کندهار امسال شاهد بهتر شدن حاصلات انجیر در این ولایت بوده و نیز کیفیت این میوه را امسال بهتر توصیف میکنند.

 تعداد از باغداران در ولایت کندهار از چشمگیر شدن حاصلات انجیر و همچنان از بهتر شدن کیفیت این میوه خبر داده میگویند که نسبت مساعد بودن وضعیت آب و هوا در سال جاری و باریش های موسومی حاصلات این میوه در این ولایت نسبت به سال های گذشته خیلی ها چشمگیر شده است.

 مسوولین ریاست زراعت ولایت کندهار نیز از بهبود در حاصلات انجیر در این ولایت خبر داده میگوید که درختان انجیر در این ولایت امسال بهتر مراقبت شده و امراض نباتی درختان انجیر را در کندهار تهدید نکرده است.

 شاه محمد یکی از کارمندان مدیریت ترویج ریاست زراعت کندهار به رسانه: برعلاوه حاصلات فراوان انجیر در این ولایت از بهتر شدن فروش و صادرات این میوه در بازار های جهانی یاد کرده و خاطر نشان ساخت که آنان در تلاش اند که بسته بندی این میوه به شکل اساسی صورت بیگیرد تا در بازار بیرون به فروش رسانیده شود که این در اقتصاد زارعین بسیار سود مند خواهد بود.

 در این حال مسوولین اتاق های تجارت ولایت کندهار میگوید: بالا رفتن حاصلات انجیر همچنان صادرات این میوه را در بیرون از مرز کشور افزایش میدهد و اقتصاد کشوررا به جهت مثبت میکشاند.

 انجینیر عبدالباقی معاون اتاق ها تجارت میگوید: کشور های مانند پاکستان، هندوستان، امارات متحده وغیره از جمله وارد کننده گان انجیر خشک افغانستان است که سالانه میلیون ها افغانی از حاصلات این میوه به اقتصاد کشور می افزاید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/anger.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3/