جمنازیوم ورزشی برای شاگردان مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی افغان- کوریا افتتاح گردید

by Shahwali Sadiq | August 13, 2014 10:41 AM

 

thumnaila88445c7-81fe-453d-b511-68987d073f15[1]جمنازیوم ورزشی مرکزآموزش‌های فنی و حرفوی افغان- کوریا توسط محترمه آمنه افضلی وزیر کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین و محترم چه یانگ چیل  سفیر محترم کشور کوریا با قطع نوارافتتاح شد.

در نشستی که به همین مناسبت در جمنازیوم یاد شده برگزارگردیده محترمه آمنه افضلی وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین، محترم چه یانگ چیل سفیر کشور کوریا، محترم پوهنیار دکتورحسام الدین همراه معین کار، محترم استاد واصل نور مهمند معین امور اجتماعی، رؤسای محترم این‌وزارت ، محترم میرجلال الدین هشام مشاور مقام وزارت در بخش آموزش‌های فنی و حرفوی و مسئول مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی نیز اشتراک ورزیده بودند.

در محفل افتتاحیه نخست محترم میرجلالدین هشام ضمن خوش آمدیدگویی به مهمانان و اشتراک کنننده‌گان پیرامون موضوع روشنی انداخته از دوستان کوریایی اظهار سپاس نمود.

سپس محترمه آمنه افضلی وزیرکار، اموراجتماعی،‌ شهدا و معلولین ضمن سپاس‌گذاری از سفیر محترم کوریا و اشتراک کننده‌ها طی صحبتی گفتند: ما از کمک‌های کشور کوریا و مؤسسه کویکا(KOICA) که  در تمامی عرصه‌های فنی و حرفوی ما را همکاری نموده‌اند اظهار امتنان نموده، خواهان  تداوم کمک‌های بیش‌ترشان در پروژه‌های بعدی هستیم.

وی هم‌چنان  با استفاده از فرصت؛ روز جوانان را به تمامی جوانان و ورزش‌کاران تبریک و تهنیت گفته، خواستار تلاش‌های بیش‌ترجوانان در عرصه‌های ملی و اجتماعی شدند.

متعاقباٌ محترم چه یانگ چیل (سفیر کشور کوریا) صحبت نموده در بخشی ازسخنان‌شان افزود: حمایت از نسل جوان؛ نقش عمده در اقتصاد هرکشور دارد که  باید به آن توجه شود.

محترم چه یانگ چیل گفتند: تعمیر جمنازیوم ورزشی افغان- کوریا به هزینه‌ی 60000 دالر امریکایی در مدت شش ماه ساخته شد و کشور کوریا در زمینه‌های بازسازی کشور افغانستان کمک‌های خود را ادامه خواهد داد.

بعداً محترم غلام ربانی ربانی رییس فدراسیون تکواندوی کشور هرگونه حمایت فنی و ورزشی را به این مرکز وعده داد.

درفرجام؛ تحایفی توسط وزیرمحترم کار، اموراجتماعی،‌ شهدا و معلولین، معینان محترم این وزارت و  سفیرمحترم کشور کوریا به وزرش‌کاران این مرکز ورزشی توزیع گردیده، نشست با اجرای حرکات نمایشی ورزش‌کاران رشته‌ی تکواندو پایان یافت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/thumnaila88445c7-81fe-453d-b511-68987d073f15.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%ac%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2/