بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

جمع آوری دواهای حیوانی تاریخ گذشته از شهر فراه

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت فراه، در یک اقدام، دواهای حیوانی تاریخ تیر شده را به هدف حفظ صحت مواشی و دست‌رسی مالداران به داروهای با کیفیت حیوانی جمع‌آوری کرد.

ریاست زراعت ولایت فراه در این باره می‌گوید: “آمریت خدمات مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت این ولایت، برای کنترول و جمع‌آوری دواهای حیوانی تاریخ گذشته، تقلبی و غیرقانونی از دواخانه‌های حیوانی در شهر فراه دیدن کرد و در جریان این نظارت و ارزیابی، از این دواخانه‌ها یک مقدار دوای تاریخ گذشته، کم‌کیفیت و وارد شده به صورت غیرقانونی جمع‌آوری شد.”

هم‌چنان آمریت خدمات مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت ولایت فراه برای فروشنده‌گان تذکر داده است تا در آینده از فروش داروهای تاریخ گذشته و وارد کردن دواهای کم‌کیفیت و غیرقانونی «جداً» خودداری کنند.

هدف از این اقدام ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت فراه، این است که در آینده مالداران این ولایت، با مشکل بیماری‌های حیوانات‌شان دست‌وگریبان نباشند و در صورت نیاز، به دواهای حیوانی با کیفیت در بازار دست‌رسی داشته باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.