English | دری

Breaking News

جلسه ای تحت ریاست رئیس جمهور غنی، وضعیت سرک های افغانستان را مورد بررسی قرار داد

جلسه ای تحت ریاست رئیس جمهور غنی، وضعیت سرک های افغانستان را مورد بررسی قرار داد

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه ای به منظور بررسی دیزابن، ساخت و حفظ و مراقبت سرک های افغانستان دایر گردید.

در این جلسه که شام روز دوشنبه 13 دلو در ارگ انجام شد و در آن مسئولین وزارت فواید عامه، انجنیران، مهندسین و متخصصین آن وزارت و مسئولین شرکت های سرک سازی حضور داشتند، پس از بحث های همه جانبه خاطر نشان گردید که ضعف های بنیادی در دیزان، ساخت و حفظ و مراقبت سرک های افغانستان وجود دارد.

جلسه بخاطر رفع نقایص متذکره فیصله نمود تا با تشخیص واضح، ظرفیت ها و مشکلات شناسایی شده، روی بلند بردن کیفیت سرک ها و پائین آوردن قیمت های احداث آن، تمرکز صورت گیرد و مدیریت تمام پروژه ها به صورت همه جانبه بررسی شود تا در روشنایی آن، گزارش دهی پروژه ها به صورت هفته وار صورت گیرد.

به همین ترتیب فیصله صورت گرفت تا یک چارچوب واضح به منظور تعین معیار های اقتصادی و اجتماعی برای احداث سرک ها، ایجاد شود و در آن نقش دولت و هماهنگی میان سکتور خصوصی و دولتی و تمویل کننده گان واضح گردد.

همچنان ضمن اینکه بر ایجاد قوای کار تاکید گردید، فیصله صورت گرفت تا شرکت های سرک سازی به اساس فعالیت و ظرفیت شان به صورت واضح طبقه بندی گردند تا گزینش شرکت ها به اساس معیار و تجربه در پیش برد پروژه ها صورت گیرد.

جلسه همچنان روی مدیریت و تقویت مارکیت تولید مواد ساختمانی در افغانستان که منفعت کشور را به بار آرد، تاکید نمود.

در اخیر خاطر نشان گردید که از این پس رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسات مربوط به پروژه های زیر بنای ملی کشور را ریاست می کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*