English | دری

Breaking News

جلسه استماعیه مشکلات سکتور خصوصی با مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور

جلسه استماعیه مشکلات سکتور خصوصی با مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور

هیئت رهبری اتاق جلسه استماعیه به منظور ارائه مشکلات فراروی سکتور خصوصی با محترم داکتر حضرت عمر ذاخیلوال مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور دایر نمودند. در این جلسه که سرپرست ها و معینان وزارت های مالیه، تجارت و صنایع، فواید عامه، صحت عامه، ترانسپورت، زراعت و مالداری، گمرکات، اداره حمایه از سرمایه گذاری (آیسا) و اداره مستقل نورم و استندرد حضور داشتند، مشکلات فراروی سکتور خصوصی ارائه و راه حل های مناسب و عملی پیشنهاد گردید.

نتایج این نشست قرار است تا در نشست با رئیس جمهور امروز پنج شنبه 3 ثور 1394 به جلالتمآب شان پیشکش شود.

نتایج:

1-   شورای عالی تعرفه بریاست وزیر تجارت و صنایع و با اشتراک وزارت های سکتوری و نمایندگان سکتور خصوصی ایجاد شود و وقتا وقتا در مورد تعرفه ها تصمیم گرفته شود؛

2-   لابراتوارهای خصوصی به اساس سکتور (مواد نفتی، ادویه جات و مواد غذایی، برق و مواد ساختمانی) در نیمروز، هرات، قندهار، خوست، جلال آباد، کندز، مزار و کابل ایجاد شود. تنها مصونیت مواد چک و بررسی شود نه کیفیت (کیفیت به اساس رقابت در بازار تعیین میشود) و اداره نورم باید بالای کار لابراتوارهای خصوصی نظارت نماید و سایر وزارت های مربوطه از طریق اداره نورم و استندرد نظارت خود را اعمال نمایند. این امر به اساس مشارکت سکتور خصوصی و عامه ایجاد شود. جای لابراتوارها توسط گمرکات فراهم گردد.

3-   برای حق العبور و حفظ و مراقبت سرکها، پیشنهاد شد که:

  1. هیچ فیس و محصول بدون خدمت گرفته نمیشود ولو که در قانون وجود داشته باشد؛
  2. نرخ فیس حق العبور و ترازوها باید از طرف یک نهاد مسئول وضع شود و از تفاوت حق العبور جلوگیری شود؛
  3. اتحادیه های ترانسپورتی باید داوطلبانه و به اساس قانون ایجاد شود و فیس آن نیز داوطلبانه باشد. از حضور اتحادیه های غیرقانونی جلوگیری شود؛
  4. حفظ و مراقبت سرک ها و ترازوها توسط شرکت های خصوصی صورت گیرد و وزارت های ترانسپورت و فواید عامه مشترکاً نظارت نمایند.

5-   مشکلات سکتورهای ساختمان، صحت، صرافی، اصناف و مشکلات در شاروالی طی چهار جلسه جداگانه با رئیس جمهور مطرح خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*