ثروتمندترين هنر پيشه هاى زن دنيا را بشناسيد

by Muheb Ibrahimkhail | June 9, 2019 12:50 PM

ريحانا، با ٣١ سال عمر توانسته با ثروتى معادل به ٦٠٠ ميليون دالر، ثرومتمندترين هنرپيشه زن در دنيا موسقى شود. سبك موسقى اين هنرمند پاپ ميباشد.
اين خواننده امريكايى بر علاوه موسيقى، در بخش هاى هنرپيشه گى، مد و فيشن و دنياى مدل نيز فعاليت دارد.
به تعقيب ريحانا، مدونا، خواننده ديگر امريكاى قرار دارد، ثروت اين هنرپيشه به ٥٧٠ ميليون دالر بالغ ميشود كه در جايگاه دوم قرار گرفته است.
و در جايگاه سوم ثروتمندترين زن دنياى موسيقى “بيانسه” با ثروت مجموعى ٤٠٠ ميليون دالر قرار گرفته است.
ريحانا در سال  ٢٠١٧ موفق شد تا شركت “فنتى بيوتى” كه يك برند لوازم آرايشى ميباشد را بنيان گذارى كند و توانست در همان سال به عنوان ابتكار سال ٢٠١٧ شناخته شود.
برند “فنتى بيوتى” در هفته هاى اول تأسيس خود توانست بيش از ١٠٠ ميليون دالر فروش داشته باشد كه در روزنامه خبرى تايمز از اين برند ملقب به بهترين ابتكار سال ٢٠١٧ شد.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%89-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86/