تکمیل کار یک شبکه آبرسانی در ولایت غور

by Abdullah Atayi | June 20, 2016 10:50 AM

کار یک شبکه آبرسانی در مربوطات ولایت غور تکمیل گردیده است، که مشکل نبود و کمبود آب آشامیدنی ۱۷۰ خانواده روستایی را مرفوع خواهد ساخت.

این شبکه به طول ۳۹۹۴ متر با ظرفیت ۴۰ متر مکعب آب و داشتن ۱۷ شیر دهن در روستای ده پتاب ولسوالی لعل و سر جنگل ولایت غور تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.

شبکه آبرسانی یاد شده به هزینه ۲ ملیون و ۶۶۱ هزار افغانی با ده فیصد سهم مردم از طریق برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه و آبیاری وزارت احیأ و انکشاف دهات؛ توسط شورای انکشافی قریه به بهره برداری رسید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ba%d9%88%d8%b1/