English | دری

Breaking News

تکمیل کار ساخت کانال قدیمه در ولسوالی بگرامی ولایت کابل

تکمیل کار ساخت کانال قدیمه در ولسوالی بگرامی ولایت کابل

وزارت انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان کار ساخت کانال قدیمه را با هزینه بیشتر از چهار ملیون و دو صد هزار افغانی که از کمک های بانک جهانی پرداخت گردیده است، در ماه نخست سال روان میلادی در قریه بت خاک ولسوالی بگرامی ولایت کابل تکمیل نمود.

هدف از ساخت این کانال جلو گیری از ضا یعات آب و تامین مصونیت غذایی ، بلند بردن سطح عایدات کشاورزان، کاهش فقر، رساندن آب برای دهاقین و باغ داران پیدا کردن کار به مردم و بهتر ساختن محیط زیست می باشد.

خدمات این کانال که از سوی ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب ساخته شده است به بیش از یک هزار و سیصد خانواده می رسد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*