English | دری

Breaking News

توقف فعالیت شرکت های سیاحتی و زیارتی بدون جواز

توقف فعالیت شرکت های سیاحتی و زیارتی بدون جواز

مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند که فعالیت شرکت های سیاحتی و زیارتی، فاقد جواز فعالیت این وزارت متوقف می شود.

روسای اتحادیه ها و متصدیان شرکت های خصوصی گردشگری وزیارتی طی نشستی گفتند، به خاطر مسلکی شدن این بخش باید بخش گردشگر شامل برنامه های درسی در نهاد های تحصیلی کشور شود، افغانستان عضویت شرکت های هوایی بین المللی را حاصل نمایند، مدت اعتبار جواز های فعالیت آنان از یک سال به سه سال افزود شود.

دراین نشست همچنان از وزارت اطلاعات وفرهنگ خواسته شد، با وزارت های حج واوقاف و نیز امور خارجه در تماس شود تا برای شرکت های سیاحتی و زیارتی نیز مسوولیت انتقال و سایر خدمات زایران را در مراسم حج فرضی بدهد و نیز در جلب سیاحان خارجی به افغانستان عطف توجه شود.

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امور مالی اداری وگردشگری پس از شنیدن خواست های آنان گفت که رسیدگی به همه مشکلات شما از وظایف وزارت اطلاعات وفرهنگ است و در رفع این مشکلات آنچه در توان است، دریغ نخواهد شد.

در این نشست پوهنیار مژگان مصطفوی هشدار داد که به خاطر ترتیب وتنظیم فعالیت این شرکت ها و جلوگیری از سو استفاده به هیچ شرکت سیاحتی وزیارتی که بدون جواز وزارت اطلاعات وفرهنگ فعالیت می کند، فعالیت آنان متوقف می شود.

معین مالی اداری و گردشگری همچنان بر فعالیت معیاری این شرکت ها تاکید کرد و گفت که مرام همه خدمت صادقانه به مردم است و باید شرکت های خصوصی سیاحتی و زیارتی دراین امر بذل مساعی نمایند و وزارت اطلاعات و فرهنگ در برچیدن مشکلات این شرکت ها متعهد می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*