توزیع وسایل پروسس مواد غذایی به ۱۰۰ خانم در بغلان

by Wadsam | June 10, 2018 4:47 AM

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بغلان، به صد تن از زنان بی‌بضاعت و بیوه در پلخمری مرکز این ولایت وسایل پروسس مواد غذایی توزیع کرد.

بسته‌های کمک شده شامل ۱۹ گونه وسیله‌ی لازم برای پروسس مواد غذایی است و از بودجه‌ی انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تهیه شده است.

این وسایل به منظور تامین مصونیت غذایی، ایجاد فرصت‌های شغلی و دخیل ساختن زنان در پروسس محصولات غذایی توزیع شده است.

قابل ذکر است که وسایل توزیع شده شامل ماشین‌های خشک‌کننده سبزی، پروسس، بسته‌بندی و آماده‌سازی محصولات زراعتی می‌باشند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b1%db%b0%db%b0-%d8%ae%d8%a7%d9%86/