توزیع وسایل زراعتی در زون شرق

by Shahwali Sadiq | December 29, 2013 11:20 AM

aaasasssc5ad3bba-0d7c-4034-98f3-3b8dc486bfd5[1]وزارت زراعت، آبیاري و مالدری در زون شرق به ۳۸ دهقان پیش قدم یا (Lead Farmers) وسایل باغداری توزیع نمود.

مسئولین وزارت زراعت میگویند: این وسایل توزیع شده شامل ( قیچی های کلان وخورد شاخه بوری، اره، خریطه های جمع آوری میوه جات، آله های دوا پاشی، کالای های محافظتی ونیزدیگر وسایل ضروری را ) میشود توسط پروژه ملی باغداری ومالداری توزیع شد.

غلام حسین ساپی رئیس زراعت ننگرهار، فعالیت های موثر پروژه ملی باغذاری ومالداری را در این ولایت مفید خوانده وبه دهاقین اطمینان داد، کار های پروژه به وقت معین به قریه جات ولایت ننگرهار وسعت داده میشود.

از سویی دیگر آقای ساپی تاکید نمود اگر در سال های آینده پروژه ملی باغداری ومالداری فعالیت های خویش ادامه ندهند، دهاقین پیشقدم مشکلات دهاقین قریه جات را حل نموده وهر دهقان پیش قدم رهبری 25 نفر دهقان دیگر را داشته باشد.

پروژه ملی باغداری و مالداری سال گذشته در زون شرق اغاز به فعالیت کرد که تا حال ۱۵۶ جریت باغ های مختلف النوع و 390 باغچه های خانگی ( ( Kitchen Gardening ایجاد نموده ودر بخش اقتصادی خانواده ها نقش مهم وارزنده را داشته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/aaasasssc5ad3bba-0d7c-4034-98f3-3b8dc486bfd5.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82/