تمدید تحریم های اروپا علیه روسیه

by Abdullah Atayi | December 19, 2015 11:21 AM

نمایندگان اتحادیه اروپا روز جمعه ۲۷ آذر تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را که بخش‌های انرژی، بانکی و دفاعی روسیه را هدف قرار می دهد، به اتهام دخالت آن کشور در بحران شرق اوکراین برای شش ماه دیگر تمدید کرد.

تمدید تحریم‌ها اواسط روز دوشنبه آینده اجرایی خواهد شد، مگر اینکه یک کشور عضو اتحادیه اروپا موضع خود را تغییر داده و نسبت به این تصمیم اعتراض کند و به گفته برخی از دیپلمات‌ها گفته‌اند احتمالا این آخرین بار خواهد بود که تحریم‌های روسیه تمدید خواهد شد چون فرانسه و دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواهان تعامل دوباره با مسکو برای مبارزه با تروریسم و پایان جنگ داخلی در سوریه هستند.

قابل ذکر است که آلمان و فرانسه دو کشور قدرتمند اروپا با پیشنهاد طرحی خواستار مصالحه میان روسیه و اوکراین شدند ولی بسیاری از بندهای این طرح هنوز اجرایی نشده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87/