بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

تلويزيون های طلوع و آريانا آهنگ هاي شفيق مريد را نشر نمي كنند

2bdc4fc4

شفيق مريد آواز خوان جوان، محبوب و خوش صدا در صفحه فيس بوك خويش نوشته است كه تلويزيون طلوع و تلويزيون آريانا آهنگ هايش را در ليست سياه (Black List) انداخته اند.

اين هنرمند متن ذيلرا در صفحه فيس بوك خويش نشر نموده است:

” تلویزیون طلوع
آهنگ هایم را نشر نمیکند و نام من را در لست سیاه black list قرار داده چون داوری در برنامهٰء ستاره ٰء افغان و داوری در برنامه صدای افغانستان را قبول نکرده بودم و دلایل منطقی هم برای ایشان داشتم و دارم .

تلویزیون آریانا
آهنگ هایم را نشر نمیکند چون در هفتمین جشنواره ء تلویزیون آریانا که در شهر دهلی کشور هندوستان برگزار گردیده بود اشتراک نکردم البته برای آنهاهم دلایل منطقی داشتم و نتوانستم در برنامه ء ایشان اشتراک کنم.
خوب به هر صورت از تلویزیون آریانا و طلوع سپاس گزارم و برای ایشان موفقیت های بیشتر تمنا دارم و به تمام رسانه های دیگر افغانستان عزیز ما هم احترام دارم.

شما هشتاد هزار علاقمند وفادار من که در این صفحه گک کوچکم با من هستید برای شنیدن آواز و آهنگ های میهنی و عشقی ام کافی هستید.
مسئولیت من رساندن پیام صلح، برادری ، دوستی و خدمت به وطن و وطنداران عزیزم است، هیچ کس و هیچ رسانه‌‌ء مانع کار من شده نمیتواند از هر طریق که باشد صدای قلبم را به شما وطندارانم میرسانم و خواهم رساند.

آهنگ جدیدم را به زودی فقط به شما نازنینان در همین صفحه گک میگذارم به امید افغانستان سر بلند.

 ( خنده کو )
مرید افغانستان”

علاقمندان اين هنرمند در پاي اين پيام از اين عملكرد تلويزيون هاي طلوع و آريانا ابراز تأسف نموده اند و گفته اند كه يك هنرمند استقلاليت در انتخاب را دارد و نبايد با هنرمند محبوب چون شفيق مريد چنين برخورد عقده آميز صورت گيرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.