تلف شدن بیش از ۱۶ هزار راس مواشی در سمنگان

by Abdullah Atayi | February 13, 2017 11:34 AM

مسوولان محلی در ولایت سمنگان می گویند که بر اثر ریزش برف و برفکوچ‌ها و سردی هوا و کمبود علوفه، بیش از ۱۶ هزار راس مواشی در این ولایت تلف شده است.

همایون حبیب رییس زراعت و مالداری ولایت سمنگان گفت:”در نتیجه برفباری های اخیر و کمبود علوفه در ولسوالی های دره صوف پایین و بالا، حضرت سلطان و شهرایبک ولایت سمنگان بیش از ۱۶هزار راس بز و گوسفند تلف شده است”.

رییس زراعت و مالداری ولایت سمنگان تلف شدن ۱۶ هزار راس مواشی را یک ضربه بزرگ اقتصادی به دامداران و کشاورزان سمنگان خواند.

به نقل از جمهور، شماری از دامداران و دهقانان در ولایت سمنگان می گویند که احتمال تلف شدن شمار بیشتری از مواشی آنان به دلیل سردی هوا و کمبود علوفه وجود دارد.

قابل ذکر است که پیش از این نیز گزارش هایی از تلف شدن هزاران راس مواشی در ولایت های فراه، بدخشان و … به دلیل سردی هوا و کمبود علوفه به نشر رسیده بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b6-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%86%da%af/