English | دری

Breaking News

تقویت تساوی جندر در سکتور معادن: ورکشاپ آگاهی عامه در پروان

تقویت تساوی جندر در سکتور معادن: ورکشاپ آگاهی عامه در پروان

به تعداد 20 تن از کارکنان زن و مرد ریاست معادن و پطرولیم ولایت پروان ورکشاپ سه روزه تحت عنوان نقش جندر در سکتور معادن را که توسط برنامه تقویت حکومتداری خوب برای استخراج معادن همکاری های افغان-جرمن تمویل شد، به اتمام رسانیدند.

عبدالاحد اسد رئیس معادن و پطرولیم ولایت پروان گفت: امروز تعداد کارمندان زن در سکتور معادن خیلی کم است. ما باید بیشتر تلاش نماییم تا برای آنها فرصت مساوی درین سکتور را فراهم نماییم.

هدف از تدویر ورکشاپ آگاهی میان پرسونل برای مهیا کردن زمینه کاری درین بخش در آینده بوده و از جمله 20  تن کارمندان ریاست معادن و پطرولیم ولایت پروان تنها دو تن زن میباشد که بست های رهبری را نیز به پیش نمی برند.

وژمه غنی بابری آمر پلان واحد جندر وزارت معادن و پطرولیم گفت: دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا سهم زنان در حکومتداری را به 30% افزایش دهد. این نوع برنامه ها که موضوع آن آگاهی دهی باشد برای بدست آوردن هدف فوق خیلی مهم است.

اشتراک کننده گان در مورد تفاوت های جندر و جنسیت، تساوی جندر و مساوات و نیز وضعیت زنان در سکتور معادن آموختند و روی ترویج محیط کاری مناسب برای جندر صحبت کردند.

پروگرام توسعه حکومتداری خوب در سکتور استخراج افغانستان به نمایندگی وزارت همکاری اقتصادی و انکشاف آلمان(BMZ) توسط  اداره انکشاف بین المللی آلمان (GIZ) GmbH تطبیق می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*