English | دری

Breaking News

تعهد کمک کننده گان به پرداخت ۲.۴۸۵ میلیارد دالر به صندوق وجهی باز سازی افغانستان

تعهد کمک کننده گان به پرداخت ۲.۴۸۵ میلیارد دالر به صندوق وجهی باز سازی افغانستان

نشست کمیتۀ رهبری صندوق وجهی باز سازی افغانستان دیروز مؤرخ ۴ جوزا ۱۳۹۷، با حضور نهاد ها و سفراء کشورهای تمویل کننده، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و شوبهم چوهدری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در این جلسه، صندوق بازسازی افغانستان که توسط ۳۴ نهاد و کشور کمک کننده حمایت و توسط بانک جهانی اداره میگردد، غرض تمویل هر بیشتر بخش های مذکور در حدود ۲،۴۸۵ میلیارد دالر کمک مالی را برای سه سال آینده، تعهد نمود.

اعضای رهبری این کمیته سند پیشنهادی چهارچوب برنامه همکاری های مالی صندوق بازسازی افغانستان که نحوۀ مصارف کمک های مالی جامعه جهانی را مشخص میسازد، را برای سالهای مالی۱۳۹۷-۱۳۹۹ (۲۰۱۸-۲۰۲۰) منظور نمودند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه جمهوری افغانستان گفت: “صندوق بازسازی افغانستان یک میکانیزم معتبر، قابل پیشبینی و شفاف برای تمویل بودجۀ ملی دولت افغانستان میباشد. تمام سرمایه گذاری های پلان شده در چهارچوب برنامه همکاری های مالی مطابق به اولویت های عمدۀ افغانستان و به اساس سند چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان استوار میباشد. ما میتوانیم کمک های جامعه جهانی را طی یک میکانیزم مشخص با استندرد های بلند شفافیت و حسابدهی از طریق صندوق متذکره منسجم سازیم.”

بخش اعظم کمک های این صندوق که حدود ۳۷ درصد مجموع کمک ها را تشکیل میدهد، در بخش های کاهش فقر، ارائه خدمات، سهیم سازی شهروندان که شامل برنامه های صحت، معارف و میثاق شهروندی میگردد، تخصیص داده میشود.

شوبهم چوهدری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان گفت: “صندوق بازسازی افغانستان نمایانگر همکاری های منحصربه خود بین دولت افغانستان و همکاران بین المللی آن میباشد، که از سال ۲۰۰۲ به اینطرف جهت ساختن آیندهء بهتر و درخشان برای این کشور ادامه دارد.” وی افزود: “چهارچوب برنامه همکاری های ملی ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ تاکید بر تداوم تعهد تمویل کننده گان صندوق بازسازی افغانستان بمنظور بهبود زندگی افغانها با دولت این کشور میباشد.”

معلومات در باره صندوق بازسازی افغانستان و چهارچوب برنامه همکاری های مالی: صندوق بازسازی افغانستان به مثابه مهم ترین منبع معتبر مالی که از سوی ۳۴ تمویل کننده حمایت و توسط بانک جهانی مدیریت می گردد، محسوب میشود.

 این صندوق از طریق بودجه ملی دولت افغانستان را در عرصه های انکشافی، اولویت های اصلاحات حمایت مالی مینماید و منحیث بزرگترین تمویل کننده دولت افغانستان به شمار میرود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*